Pressmeddelande -

Nytt från Socialstyrelsen - nr 16/06 – riktlinjer för cancervård

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen. Rubriker i veckans nummer: Riktlinjer för cancervård visar att det går att prioritera Viktigt att få den mat man är van vid Nya etiska frågor och svar: Tala med klienten! Missbrukarvård: Samma behandling, stora skillnader Socialstyrelsens vetenskapliga råd och jäv Handbok för socialtjänsten Lediga jobb http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2006/nytt060503.htm

Ämnen

  • Politik