Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Är det möjligt att hejda utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier?

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem över hela världen. Det har blivit svårare att behandla sjukdomar som tidigare framgångsrikt kunde bekämpas med hjälp av antibiotika. Problemen finns även i Sverige och orsakar stort lidande för patienterna och stora kostnader för sjukvården genom dyrare läkemedel och förlängda vårdtider.

Men går utvecklingen att hejda?

Vid en pressträff på den europeiska antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day) den 18 november presenterar Socialstyrelsen, Strama och SMI resultaten av sina regeringsuppdrag. I dessa beskrivs den aktuella situationen och förslag ges på hur den framtida övervakningen och hälso- och sjukvårdens arbete bör utformas för att vi ska kunna hejda utvecklingen.

 

Deltagare:
Otto Cars, ordförande Strama

Ragnar Norrby, generaldirektör Smittskyddsinstitutet

Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen

Göran Stiernstedt, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting

 

Plats:

Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, Stockholm

Ingen förhandsanmälan, men presslegitimation krävs.

 

Tid:

18 november klockan 9.00

 

Välkomna!

Mer information:

Karin Wahlberg, projektkoordinator Strama, 0737-01 92 81

Aase Sten, pressekreterare Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 32

Anna-Lena How, pressekreterare Socialstyrelsen, 075-247 36 89

Iréne Tinglöv, pressekreterare Sveriges Kommuner och Landsting, 070-692 44 37

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Relaterade event