Pressmeddelande -

Vaccin mot HPV ska erbjudas flickor i årskurs 5 och 6

Från och med 1 januari 2010 måste skolhälsovården erbjuda HPV-vaccin till flickor i årskurs 5 och 6. På längre sikt innebär det att ett hundratal kvinnor om året räddas från att dö i livmoderhalscancer.

Humant papillomvirus (HPV) är ett virus som sprids genom sexuella kontakter och som ger en ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer. Det innebär därför stora hälsovinster att vaccinera mot HPV. Allmän vaccinering av flickor är en förebyggande insats som tillsammans med det redan etablerade screeningprogrammet kan rädda ytterligare ett hundratal kvinnor från att dö i livmoderhalscancer varje år. Det uppväger de stora kostnaderna för vaccinet. Socialstyrelsen föreskriver därför att skolhälsovården ska erbjuda HPV-vaccin till alla flickor i årskurs 5-6 (flickor födda 1999 eller senare).

- Det är bra att flickor nu kan få det skydd som vaccinet innebär, men det är oerhört viktigt att man fortsätter att gå på cellprovstagning även om man är vaccinerad, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Föreskrifterna gäller från 1 januari 2010 för att landsting och kommuner ska ha möjlighet att göra de förändringar i vaccinationsverksamheten som krävs och för att man ska kunna komma överens med staten om finansieringen.

Socialstyrelsen har också tagit fram rekommendationer som ger en bredare bakgrund till vaccinet. Där beskrivs även hur man bör se på vaccination fram till dess att föreskrifterna börjar gälla och vad som gäller andra målgrupper än flickor i årskurs 5-6.

- Nu måste vi bygga upp uppföljningssystem och göra det möjligt att ta fram statistik för att kunna följa utvecklingen av HPV-virus i befolkningen och insjuknandet i livmoderhalscancer. Vi måste också följa upp om deltagandet i dagens screeningprogram för cellprovskontroll förändras och i så fall hur. De effekterna kommer vi ju inte att kunna se förrän om ganska många år, säger Anders Tegnell.

Föreskriften och rekommendationerna finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Mer information: Anders Tegnell, 075-247 34 03

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel