Gå direkt till innehåll
Söderenergis fjärr- och kraftvärmeanläggning i Södertälje, Igelstaverket och Igelsta hamn. Över kanalen ser vi delar av Södertälje hamn.
Söderenergis fjärr- och kraftvärmeanläggning i Södertälje, Igelstaverket och Igelsta hamn. Över kanalen ser vi delar av Södertälje hamn.

Pressmeddelande -

Bio-CCS sätter Södertälje på kartan för att minska klimatutsläppen

Nu startar ett nytt projekt för så kallad bio-CCS vid Igelstaverket, där en fullskalig anläggning kan fånga upp 650 000 ton utsläpp koldioxid per år. Det motsvarar Huddinge, Botkyrka och Södertäljes totala utsläpp idag. Projektet drivs i samverkan mellan Söderenergi och Södertälje hamn.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan världen inte nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning utan CCS-teknik.

– Söderenergi har en unik möjlighet att i framtiden producera negativa utsläpp genom bio-CCS. Idag startar vi upp vårt projekt, en storsatsning som innebär att Södertälje kan bli ett nav för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp, säger Karin Medin, vd Söderenergi.

Förstudien, som stod klar i våras, beskriver de tekniska och hållbarhetsmässiga förutsättningarna för att fånga in koldioxid från biogent bränsle vid Igelsta. Igelstaverket är en av de bästa anläggningarna i Sverige för att göra detta, i synnerhet när det kan göras i samverkan med Södertälje Hamn. För Södertälje Hamn finns möjlighet att utveckla effektiva logistiska lösningar som kan komma andra regionala aktörer till nytta.

– Vi är mycket förväntansfulla över projektstarten som innebär att vi tar vårt samarbete till nästa nivå, säger Per Fredman, tf vd Södertälje Hamn.

Projektet som genomförs med ett stöd från Energimyndigheten på 5 miljoner kronor, ska ta fram underlag för beslut om projektering, ansökan om miljötillstånd och finansiering samt transport och lagring av koldioxiden. I december 2022 avslutas projektet och nästa fas inleds.

KONTAKTPERSONER:

Camilla Koebe, hållbarhets- och kommunikationschef, Söderenergi
camilla.koebe@sodernergi.se
070-555 11 55

Karin Medin, vd Söderenergi
karin.medin@sodernergi.se
076-803 35 10

Per Fredman, tf vd Södertälje Hamn
per.fredman@soeport.se
0768-85 31 55

Ämnen

Taggar

Regioner


Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar till ett hållbart samhälle utifrån fler aspekter. Till nytta för kunder inom återvinning och energi. Söderenergi energiåtervinner återvunna/förnybara bränslen och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. 

Presskontakt

Karin Medin

Karin Medin

Presskontakt VD +46 76 803 35 10
Camilla Koebe

Camilla Koebe

Presskontakt Hållbarhets- och kommunikationschef +46 70 555 11 55

Tillsammans för en hållbar uppvärmning

Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle. Till nytta för kunder inom återvinning och energi.

Söderenergi
Box 7074, Igelstaverket, Nynäsvägen 43
152 27 Södertälje