Gå direkt till innehåll
Kliv in i en 74-tonsbil i Almedalen!

Pressmeddelande -

Kliv in i en 74-tonsbil i Almedalen!

Välkommen att kliva in i en av Sveriges första 74-tonsflisbilar. Skogforsk och Söderenergi demonstrerar bilen och håller på vår unika scen seminarier kring energieffektiva och klimatsmarta bränsletransporter!

Tid och Plats: I Visbys hamn från 14:00 söndag 29 juni till 14:00 onsdag 2 juli. Holmen H614 – snett mittemot Teaterskeppet

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton. Den är inte större än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som innebär att den kan lasta mer. Bilen är resultatet av ett forskningsprojekt som leds av skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. För Söderenergi innebär det att antalet transporter mellan vår tågterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk kan minskas med cirka en tredjedel. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare drivs Söderenergis bil med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar C02-utsläppen ytterligare.

Detta äger bland annat rum på lastbilen:

Söndag 29.6 16:00-17:30

Biobränslescenarier -Hur mycket biobränslen kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Gustav Melin, vd Svebio redogör för en färsk rapport gjord av Håkan Sköldberg och Mårten Haraldsson, PROFU. Rapporten kommenteras av bl a Maria Sunér Flemming, Svensk Näringsliv, Per Kågesson, författare och debattör samt Karin Medin, vd Söderenergi, Ann-Marie Lindell Göteborg Energi. Flera politiker väntas medverka också.

Måndag 30.6 11:30-14:00 Energieffektiva och trafiksäkra transporter av förnyelsebara bränslen

13:00 Släpp bromsen! Skapa mer energieffektiva, hållbara och trafiksäkra transporter nu, diskussion mellan Karin Svensson Smith (mp), Göran Lindell (c) samt Olle Ankarling, logistikansvarig Söderenergi, Johanna Enström projektledare och Henrik von Sydow forskare Skogforsk

Tisdag 1.7 10:00-12:00 Effektivare transporter av biobränslen samt större lastbilars roll bland flera trafikslag medverkande bla Lena Bruce vvd Svebio, Johanna Enström, projektledare Skogforsk, karin medin, vd Söderenergi, Jan Kilström, vd green Cargo, Rikard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag samt Anders Örtendahl operativ transportchef Stora Enso.
12:30-13:30 Energieffektiva transporter för skogsindustrins konkurrenskraft, Karolina Boholm transportdirektör Skogsindustrierna, Anders Örtendahl operativ transportchef Stora Enso, Olle Ankarling, logistikansvarig Söderenergi samt Johanna Enström, projektledare Skogforsk

Se bifogat program för mera detaljer kring program och medverkande.
Mer information:
Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi tel: 0768 03 35 06 Johanna Enström, projektledare, Skogforsk tel: 018 18 85 02

Söderenergi förser mer än 120 000 hushåll, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme och el motsvarande hushållsförbrukningen i 100 000 villor. Över 90 procent av vår produktion är förnyelsebar. I Söderenergi ingår Sveriges största bioeldadekraftvärmeverk, Igelsta kraftvärmeverk. Värmen säljs och distribueras av Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme. Vi säljer också värme till Fortum. Söderenergi ägs av kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Skogforsk är det svenska skogbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Skogforsk jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås 


Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderenergi är ett företag som genomsyras av en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Söderenergi energiåtervinner återvunna/förnybara bränslen och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. 140 anställda och certifierade i ledningssystem för miljö och arbetsmiljö, enligt den internationella standarden ISO 45001.

Presskontakt

Karin Medin

Karin Medin

Presskontakt VD +46 76 803 35 10
Camilla Koebe

Camilla Koebe

Presskontakt Hållbarhets- och kommunikationschef +46 70 555 11 55

Relaterat innehåll

För ett hållbart och cirkulärt samhälle

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.

Söderenergi
Box 7074, Igelstaverket, Nynäsvägen 43
152 27 Södertälje
Sweden