Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt initiativ för transparens i avfallstrappan

Svensk fjärr- och kraftvärme bidrar med miljö- och klimatnyttor som under lång tid varit outforskade och okända. Söderenergi har därför kartlagt sin miljöpåverkan med syfte att ge ut ett verifikat till sina bränsleleverantörer. Verifikatet redovisar nyttorna av bolagets energiåtervinning. Idag i Almedalen presenterar Söderenergi tillsammans med ett antal branschkollegor ett nytt initiativ för att med verifikat tydliggöra fjärrvärmens miljö- och samhällsnyttor – för ökad transparens och miljöansvar i avfallstrappan.

Söderenergis kartläggning av sin miljöpåverkan visar att energiåtervinningen bidrar med klimatnytta genom att minska deponeringen av avfall i Europa och genom att producera el och värme med låga utsläpp av fossil koldioxid. Dessutom bidrar energiåtervinningen till att rena materialflödet från stora mängder tungmetaller och andra farliga ämnen. Söderenergis samhällsekonomiska värdering visar att klimatnyttan kan värderas till omkring en miljard kronor per år genom undvikna utsläpp av växthusgaser. Tack vare att Söderenergi årligen avgiftar och stoppar omkring 100 ton tungmetaller från att cirkulera i samhället kan miljö- och hälsoskador undvikas som värderas till mellan 189 miljoner och 3,5 miljarder kronor.

– Vi vill redovisa nyttor som tidigare varit okända och tillsammans med våra branschkollegor skapa en mer mogen och hållbar avfallshantering. Syftet är att tydliggöra att producenterna måste ta ett större ansvar. Det är oansvarig produktion och ohållbara konsumtionsmönster som ger upphov till många av de miljöproblem som vi kämpar för att lösa, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

Arbetet med verifikatet har skett samtidigt som ett perspektivskifte pågår i avfalls- och energibranschen. Söderenergi och deras branschkollegor är inte längre enbart leverantörer av värme och el, utan bidrar även med att hjälpa sina bränsleleverantörer i avfallsbranschen att skapa större miljönytta. Samtidigt som fjärrvärmeaktörerna köper bränsle så säljer de en miljötjänst, vilket alltfler avfallsaktörer efterfrågar till följd av större miljöintresse och bättre styrmedel runt om i Europa.

– Vi har länge vetat att vi skapar miljö- och klimatnytta, men nu har vi fakta på bordet. Vi är stolta över att inleda ett samarbete med våra branschkollegor, så att vi kan skapa ännu större nytta och sätta ytterligare press på producenter att ta hänsyn till miljö och klimat redan i designfasen, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

De energiföretag som ingår i det nya initiativet är Söderenergi, Öresundskraft, Umeå Energi, Mälarenergi, Tekniska Verken, Borlänge Energi och Jönköping Energi. Tillsammans levererar de värme till mer än en halv miljon hushåll och producerar samtidigt 3,6 TWh el, vilket är tillräckligt för att köra en Tesla model S nästan en halv miljon varv runt jorden.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. Vi producerar även el som motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Vi energiåtervinner i huvudsak återvunna och förnybara bränslen som annars skulle ha gått förlorade. ISO14001 och OHSAS18001 certifierad. Söderenergi har 140 anställda.

För mer information se www.soderenergi.se

Kontakter

Robert Tingvall

Robert Tingvall

Presskontakt vd +46 70 181 15 76
Camilla Koebe

Camilla Koebe

Presskontakt Hållbarhets- och kommunikationschef +46 70 555 11 55

För ett hållbart och cirkulärt samhälle

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.

Söderenergi
Igelstaverket, Nynäsvägen 43
152 27 Södertälje
Sweden