Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Press från Österrike till Söderenergi

Imorgon 5.12 anländer en delegation med 32 journalister från Österrike till Igelstaverket, Södertälje, för att informera sig om vår produktion av fjärrvärme och våra planer på kraftvärmeproduktion. Fokus är bioenergi. Det är Österreischischer Biomasse-Verband, den österrikiska bioenergiföreningen, som ligger bakom pressresan till Sverige. Bland journalisterna finns representanter för österrikisk TV, storstadspress t ex Wirtschaftsbladt, WienerZeitung, Der Standard mfl, regional press samt fackpress inom lantbruk, jordbruk, miljö och teknik. Mot bakgrund av klimatförändringarna och behovet av att ställa om från fossila bränslen, som bidrar till växthuseffekten, till biobränslen har intresset i Europa ökat för biobränslen. Sverige är ett av de länder där man kommit längst fram med omställningen, därför åker man hit för att skaffa sig mer kunskap och erfarenheter om bioenergianvändning och användning av returbränslen. Svenska värdar är Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO. För mer information ta kontakt med: Lennart Ryk , tel: 08-553 05 571 Madeleine Engfeldt-Julin, informationsansvarig, tel : 08-553 05 506, 0768 03 35 06

Ämnen

Regioner


Söderenergi är ett företag som genomsyras av en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Söderenergi energiåtervinner återvunna/förnybara bränslen och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. 140 anställda och certifierade i ledningssystem för miljö och arbetsmiljö, enligt den internationella standarden ISO 45001.

Presskontakt

Karin Medin

Karin Medin

Presskontakt VD +46 76 803 35 10
Camilla Koebe

Camilla Koebe

Presskontakt Hållbarhets- och kommunikationschef +46 70 555 11 55

Relaterat material

Tillsammans för en hållbar uppvärmning

Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle. Till nytta för kunder inom återvinning och energi.

Söderenergi
Box 7074, Igelstaverket, Nynäsvägen 43
152 27 Södertälje