Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen till nyinvigning av Nykvarns bränsleterminal

Nykvarns bränsleterminal som försörjer Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk i Igelsta med skogsflis från hela Sverige har i ett gemensamt projekt mellan Trafikverket, Tillväxtverket, Nykvarns kommun och Söderenergi elektrifierats och byggts ut. Detta firar vi onsdagen den 9.11 klockan 15:45.

Vi samlas på bränsleterminalen 15:45 där Effe Östman, kommunfullmäktiges ordförande i Nykvarn hälsar välkommen, därefter berättar Helena Sundberg, regionchef för Trafikverket i Stockholm vad detta projekt betyder för trafiken på järnvägsnätet. Avslutningsvis får vi höra Söderenergis bränslechef Jan Steinle berätta om själva terminalen som är unik i sitt slag samt vad elektrifieringen betyder för bland annat effektiviteten på terminalen. Klockan 16:30 anländer Green Cargos ordinarie leverans av skogsflis och vi visar bl a hur avlastningen går till.

Några fakta om terminalen och projektet:

Utbyggnaden och elektrifieringen av terminalen utvecklar anslutningen från Svealandsbanan så att vi istället för som tidigare delat på tågen och tagit in dem med diesellok nu kan köra in heltåg med ellok på terminalen. En förutsättning för detta och del i projektet har varit förlängning av rundgångsspår, samt utbyggnad av ett nytt vedtågsspår med tillhörande avlastningsyta. Nya växlar för trafik har satts in så att vi kan ta in tåg från både Södertäljehållet och från Eskilstunahållet samt signalanpassning.

- Kort sagt, betyder detta att vi nu fått en bättre och smidigare hantering vilket sänker kostnaderna, kommenterar Jan Steinle, bränslechef. Miljövinsten ökar samtidigt som kapaciteten ökar till och från terminalen. 250.000 ton skogsflis kan nu tas in denna vägen istället för 200 000 ton tidigare. Dessutom medger detta en tätare persontrafik på Svealandsbanan. Ett minskat buller då dieselloken försvinner och att säkerheten ökar med signalstyrning.

Utbyggnaden har kostat 58,3 Mkr varav Tillväxtverket genom Regionala fonden finansierat hälften, Trafikverket 20 Mkr, Söderenergi 10 Mkr och Nykvarns kommun 5 Mkr. Projektet har genomförts av WSP.

Nykvarns bränsleterminal ligger i Mörby industriområde intill VAGs lager och nära E20. Det går att köra bil dit men även att ställa bilen på Igelstaverket. Härifrån går en buss 15:00. Upphämtning sker också ca 15:05 vid Östertälje station. Meddela nedan om du är intresserad av att åka med bussen.

Mer information:

Jan Steinle, bränslechef Söderenergi, tel: 0768 03 35 73

Stefan Sköldén, mark- och exploateringsingenjör, Nykvarns kommun, tel: 08-555 010 74

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi, tel: 0768 03 35 06


Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderenergi är ett företag som genomsyras av en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Söderenergi energiåtervinner återvunna/förnybara bränslen och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. 140 anställda och certifierade i ledningssystem för miljö och arbetsmiljö, enligt den internationella standarden ISO 45001.

Kontakter

Karin Medin

Karin Medin

Presskontakt VD +46 76 803 35 10
Camilla Koebe

Camilla Koebe

Presskontakt Hållbarhets- och kommunikationschef +46 70 555 11 55

Relaterat innehåll

För ett hållbart och cirkulärt samhälle

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.

Söderenergi
Box 7074, Igelstaverket, Nynäsvägen 43
152 27 Södertälje
Sweden