Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ännu ett år med positivt resultat

Söderköpings kommuns resultat för 2021 är nu klart - det landar i ett positivt resultat på +8,5 miljoner kronor.

-Jag är väldigt nöjd med att ekonomin har fortsatt att utvecklas positivt under 2021, säger Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande. Det positiva resultatet har stor betydelse för att vi ska klara de investeringar som vi har framför oss, som till exempel nytt äldreboende, LSS-boende samt förskole- och skollokaler.

Kommunens överskott kan till stor del förklaras av en snabbare ekonomisk återhämtning än förväntat av den svenska ekonomin vilket genererat mer skatteintäkter. Vi ser också en försiktig men positiv ökning av antalet invånare, vid årets slut hade vi ökat med 57 personer i kommunen och landade på 14 673 personer.

Under 2021 investerade kommunen 104 miljoner kronor, den största delen gällde fastigheter och till exempel pågår till- och ombyggnation av Västra husby skola, taket på Bergaskolan är utbytt och även sportgolv i Sporthallen Vikingen har bytts ut. Under året investerades också i sanering av ledningar, belysning, lekplatser och parker.

Coronapandemin fortsatte att påverka kommunens verksamheter även under 2021, främst har barn- och utbildningsnämndens samt socialnämnden fått jobba hårt för att möta pandemins svängningar. Det har varit en hård belastning, men medarbetarna har gång på gång visat på kreativitet och skapat tillfälliga lösningar för att kunna upprätthålla alla våra samhällsviktiga funktioner.

- Vi har under året haft fokus på näringslivet, berättar Martin Sjölander (M). I början av året genomfördes ”Walk and talk” där näringsidkare kunde välja att prata med en politiker eller tjänsteman. Det var en trevlig mötesform som uppskattades av många, det tar vi med oss in i framtiden när vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med näringslivet, avslutar Martin.

Några positiva resultat inom Söderköpings kommuns verksamheter som är värda att lyftas fram:

  • Söderköpings förskolor och skolor lyckades, trots stor frånvaro, ha alla verksamheter öppna alla skoldagar, med undantag för grundsärskolan som tvingades stänga 1,5 dag.
  • Söderköping placerade sig som fjärde bästa boendekommun i Östergötland.
  • 98 nya företag registrerades i kommunen, en ökning med nästan 20 procent från 2020.
  • Söderköping klättrade 92 platser på näringslivrankingen, och ligger nu på plats 159.
  • Under året visade kommunen 95 procents följsamhet i vissa mätningar av följsamhet för hygienrutiner och klädregler. Snittresultatet i Sveriges kommuner och Regioners mätning låg då på 68 procent.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Presskontakt

Martin Sjölander

Martin Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande 0121-187 40
Kommunikationskontoret

Kommunikationskontoret

0121-181 55

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige