Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Besked från Länsstyrelsen gällande Bergön

Idag har Länsstyrelsen Östergötland lämnat ett negativt besked på det planeringsbesked som Söderköpings kommun lämnat in gällande Bergön.

Länsstyrelsen har prövat kommunens förslag mot miljöbalkens strandskyddsregler och riksintressen och har beslutat att de tycker att förslaget om utveckling av Bergön inte är förenligt med strandskyddslagstiftningen.

Länsstyrelsen konstaterar ”att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen. Sammantaget bedöms den tilltänkta planen vara möjlig att genomföra utifrån det perspektivet. För att motivera byggande inom strandskyddat område måste det dock finnas särskilda skäl. Här anser Länsstyrelsen att det finns särskilda skäl för att genomföra de delar av projektet som gäller service till turism och rörligt friluftsliv, men däremot inte när det gäller att tillåta bostäder i den omfattning som har föreslagits i projektet. Därför har Länsstyrelsen inte kunnat lämna positivt planeringsbesked till Söderköpings kommun.”

- Vi har fått beskedet idag och behöver gå igenom det ordentligt för att ta ställning till hur vi går vidare i frågan, säger Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vi kan välja att överklaga hos regeringen, omarbeta förslaget eller lägga ner ärendet helt. Just nu kan jag inte svara på vilken väg vi kommer att gå utan vi får återkomma i frågan, avslutar Börje.

Söderköpings kommun har en återkommande dialog med länsstyrelsen, närmast ett länssamråd i början av februari där den här frågan och andra aktuella frågor kommer att diskuteras.

Kommunens beslut gällande hur de ska gå vidare beräknas vara klart senast 5 februari.

Kontaktpersoner:
Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 0121-187 76
Lina Gregersdotter, stadsarkitekt, 0121-196 14

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Kommunikationskontoret

Kommunikationskontoret

Presskontakt 0121-181 55

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige