Pressmeddelande -

Besök från landshövdingen och Länsstyrelsen om Bergöns framtid

Idag har landshövdingen och samhällsbyggnadsdirektören från Länsstyrelsen besökt Bergön, tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. Bergön ligger i Söderköpings kommun och är en före detta militärhistorisk anläggning. På ön finns vägar, ledningar och bunkrar som militären har byggt. Det har inkommit önskemål från fastighetsägaren att få möjlighet att utveckla ön och ge den nytt liv.

- Hela Söderköpings kommun har stora möjligheter till utveckling. Sankt Anna skärgård är unik och har en enorm potential. Därför ser vi positivt på att utveckla Bergön, säger Ulric Nilsson, vice ordförande i kommunstyrelsen. Om Bergön kan tillgängliggöras kan vi samtidigt göra hela Sankt Anna skärgård öppen för fler människor året runt. Vi ser stora möjligheter i att det ska gå att genomföra detta projekt, avslutar Ulric.

För att undersöka möjligheterna hur Bergön kan få utvecklas kommer Söderköpings kommun att lämna in ett planeringsbesked under hösten. Kommunen kan i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen. Planeringsbesked finns som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv. Det är ett bindande besked där Länsstyrelsen gör en bedömning om detaljplanen omfattar något skäl för överprövning inom ramen för statlig tillsyn (enligt 11 kap. 10 § andra stycket i plan- och bygglagen). Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Planeringsbesked är främst avsedda att användas när det råder stor osäkerhet om förutsättningar för planeringen, i det här fallet är till exempel strandskyddet en avgörande faktor för planerna. En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under en planprocess och lämpligen görs det tidigt i processen.

- Om det är någonstans det är möjligt att utveckla skärgården så är det på Bergön, säger Lina Gregersdotter stadsarkitekt som får medhåll från kommunekologen John Ringström och planarkitekt Veronica Nuija. – Vi ser därför dagens besök med Länsstyrelsen som ett bra tillfälle att berätta om planeringsbeskedet som vi ska lämna in och samtidigt visa upp platsen och dess potential, avslutar Lina.

Kontaktpersoner:

Ulric Nilsson, vice ordförande i kommunstyrelsen 0121-184 86

Lina Gregersdotter, stadsarkitekt Söderköpings kommun, 0121-186 14

Bilder från dagen

Ankomst till Bergön.

Martin Sjölander, kommunstyrelsen ordförande tillsammans med Carl Fredrik Graf, landshövding.

Foto: Östergötland i bilder, Mattias Brauns

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Söderköping

Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Kommunikationskontoret

Presskontakt 0121-181 55