Pressmeddelande -

Detaljplanen för kvarteret Vimman är godkänd

Detaljplanen för kvarteret Vimman, utmed Storån, är nu godkänd och har vunnit laga kraft. Det innebär att exploatören nu kan ansöka om bygglov för de nya bostäderna.

I början av november överklagades detaljplanen för Vimman (Söderköping 3:45) till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har inte beviljat prövningstillstånd utan fastställde mark- och miljödomstolens beslut. Det innebär att detaljplanen därmed har vunnit laga kraft från och med 28 oktober 2021.

- Det här har varit ett ärende som pågått i ett flertal år, och den fastställda domen visar att vi gjort en välarbetad detaljplan. Äntligen kan arbetet med området gå vidare till nästa steg, säger Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande. Han fortsätter: - Vi har få möjligheter att bygga stadsnära bostäder så det här beslutet har varit viktigt och efterlängtat.

Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med tre flerbostadshus, som kan inrymma cirka 50 lägenheter. Beslutet innebär att exploatören nu kan ansöka om bygglov för de nya bostäderna.

- De nya bostäderna kommer att bli en naturlig förlängning av den bebyggelse som redan finns i området. Enligt detaljplanen kommer också kopplingarna mellan Viggebyvägen och Storån behållas och förstärkas, berättar Börje Natanaelsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt för oss att det blir rätt bostäder på rätt plats när det byggs nytt i staden och vi ser verkligen fram mot den här utvecklingen, och de nya bostäder som kommer att byggas i Vimman.

  Ämnen

  • Kommunal service

  Regioner

  • Söderköping

  Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

  Kontakter

  Martin Sjölander

  Kommunstyrelsens ordförande 0121-187 40

  Börje Natanaelsson

  Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 0121-187 76

  Relaterat innehåll