Pressmeddelande -

Dispensansökan för flytt av hasselsnok

Sedan hasselsnok upptäcktes i området, där den nya sträckningen av E22 planeras, har planeringen stått still. Nu skickar Söderköpings kommun in en dispensansökan till Länsstyrelsen i Östergötland för att kunna fortsätta arbetet.

Söderköpings kommun skickar idag in en ansökan om dispens som främst gäller den tänkta bergskärning vid Slussporten som ska ansluta till E22. Dispensansökan gäller även den hasselsnok som upptäckts i området där den nya sträckningen planeras.

- I vår ansökan lämnar vi förslag på lösningar gällande hasselsnoken i området, berättar Johan Cöster, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Han fortsätter: - Om vi får dispensen godkänd så kommer vi att samla in och flytta ormarna till ett annat område på kommunal mark med samma förutsättningar. Vi föreslår även en cirka 15 meter bred övergång över den nya vägsträckan, en så kallad faunaövergång. Via övergången kommer ormar, och även andra djur, kunna ta sig över vägen utan att komma till skada.

Söderköpings kommun vill i första hand undvika ett dispensförfarande genom att föreslå dessa åtgärder som ska skydda snoken. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen i Östergötland som fattar beslut om dispens.

- Vi har tillsammans med Trafikverket bestämt att vi skulle skicka in den här ansökan om dispens. Men vår förhoppning är att länsstyrelsen ska tycka att våra förslag för att skydda hasselsnoken är tillräckligt bra så vi inte behöver någon dispens, berättar Martin Larsheim, planarkitekt och ansvarig för detaljplanen för trafikplats Slussporten. - Vi har försökt att vidta tillräckligt med försiktighets- och skyddsåtgärder för hasselsnoken. Vi vill inte orsaka någon skada för ormen i området, utan anser att åtgärderna kanske snarare gör att snoken kan bli mer livskraftig. Men nu får vi vänta på länsstyrelsens beslut för att se hur vi kan gå vidare och hur det kan påverka tidplanen, avslutar Martin.

Kontaktpersoner

Johan Cöster, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen: 0121-181 13
Martin Larsheim, planarkitekt: 0121-185 40

Bilder

Trafikplats Slussporten, ladda ner här....
Översiktsbild som visar trafikplats Slussporten och platsen för faunapassagen. (Bild från Söderköpings kommun)

E22 ny sträckning, ladda ner här...
De röda strecken visar E22:ans nya sträckning och de nya påfartsvägar som måste byggas. (Bild från Trafikverket)

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Söderköping

Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Kommunikationskontoret

Presskontakt 0121-181 55