Pressmeddelande -

Kommunen bjuder in till Ungdomsråd

I början av året beslutade kommunfullmäktige i Söderköping att inrätta ett ungdomsråd. Ungdomsrådet ska bidra till att skapa en bild av vad våra ungdomar i Söderköping vill och önskar gällande sin framtid. På första mötet kommer ämnet att vara Meningsfull fritid, ett pågående projekt om förebyggande aktiviteter för att i förlängningen motverka ohälsa hos barn och unga.

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2021 att inrätta ett Ungdomsråd. Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar i åldern 13 - 19 år samt en ledamot per parti och vara en länk mellan ungdomar och kommunen. Rådet ska träffas minst två gånger per år. En inbjudan har gått ut till ungdomar genom skolan och varje klass får ha en representant i Ungdomsrådet.

- Det här rådet kommer underlätta för oss att få veta vad våra ungdomar vill och önskar här i Söderköping, säger Roland Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden som kommer att delta i Ungdomsrådet. Jag ser fram mot vårt första möte och hoppas få möta många engagerade ungdomar som ger oss sin bild av framtidens Söderköping, avslutar Roland.

  På första mötet kommer projektet Meningsfull fritid att diskuteras.

  - I projektet Meningsfull fritid ser vi att möjligheten till bra fritidsaktiviteter är en viktig förebyggande insats för att motverka ohälsa hos barn och unga, berättar Johanna Hellstrand, enhetschef för kultur och fritid samt ansvarig för projektet. På mötet kommer ungdomarna kunna lämna idéer och tala om vad de tycker är bra och vad de saknar. Det kommer ge mig och den förvaltningsövergripande projektgruppen väldigt värdefull information om vad vi kan göra för att bidra till att våra kommuninvånare ska kunna leva hälsosamma liv i Söderköping, avslutar Johanna.

   På mötet kommer också tjänstepersoner från kommunen att närvara. Tjänstepersonerna har gått en utbildning hos BRIS i metoden Expertgrupp barn. Det är en metod som BRIS har utvecklat under flera års tid och som förespråkas av Länsstyrelsen i Östergötland. Metoden kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals, till exempel på Ungdomsrådet. Utbildningen är ytterligare ett led för att förstärka kommunens arbete utifrån barnkonventionen och våra barns rättigheter och då Söderköping nu är först ut av länets kommuner att använda metoden kommer Länsstyrelsen ha en representant på plats.

   Ämnen

   • Skola

   Kategorier

   • ungdomar
   • ungdomsråd
   • skola
   • utbildning

   Regioner

   • Söderköping

   Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

   Kontakter

   Roland Nilsson

   Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 070-528 97 77

   Anders Palmgren

   Förvaltningschef för barn och utbildning 0121-181 75

   Johanna Hellstrand

   Kultur- och fritidschef 0121-182 84