Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen går vidare med Bergöns utveckling

Söderköpings kommun fick i januari svar från Länsstyrelsen på det planeringsbesked som begärts för Bergöns (Aspöja 1:18) fortsatta utveckling. Beslutet var innehållsrikt och kommunen fick medhåll i flera av de avvägningar som gjorts mellan olika intressen. Länsstyrelsen kunde inte lämna positivt besked eftersom de menade att antalet önskade bostäder är för stort. De konstaterade också att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen.

Söderköpings kommun har nu gått igenom beslutet och kommer gå vidare i ärendet genom att omarbeta förslaget och sedan begära ett nytt planeringsbesked. På dagens samhällsbyggnadsnämnd informerades om ärendet och den fortsatta processen.

- Att begära planeringsbesked har varit en lärorik process. Vi ser att det i ärenden med många avvägningar som gäller statliga intressen kan vara ett bra sätt att pröva ett projekt i tidigt skede, säger Lina Gregersdotter, stadsarkitekt. Hon fortsätter: - Vi får då svar på en del av planarbetets stora frågor, innan vi arbetar vidare med mer detaljerade frågor som VA-lösningar eller slutgiltiga begränsningar för bebyggelsen.

- Beslutet som Länsstyrelsen lämnat visade delar som kommunen kan arbeta vidare med och nu har vi bestämt att vi kommer att göra det, säger Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. I det nya planeringsbeskedet kommer vi ta utgångspunkt i Länsstyrelsens kommentarer och hoppas att vi kan få ett positivt besked och möjlighet att utveckla skärgården ytterligare, avslutar Börje.

Söderköpings kommun har en återkommande dialog med Länsstyrelsen, närmast ett länssamråd i början av februari där den här frågan och andra aktuella frågor kommer att diskuteras. 

Kontaktpersoner:

Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 0121-187 76

Lina Gregersdotter, stadsarkitekt, 0121-186 14

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Lina Gregersdotter

Stadsarkitekt 0121-186 14
Börje Natanaelsson

Börje Natanaelsson

Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 0121-187 76

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige