Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny detaljplan för Slussen Rum och Smultronstället gäller nu

Nu finns en ny gällande detaljplan för Slussen Rum och Smultronstället. Den nya detaljplanen ger verksamheterna möjlighet att fortsätta utvecklas och fortsatt bidra till service för alla som verkar och lever i Söderköping. Slussen Rum har utökats med att även kunna bedriva handel och centrumändamål, och Smultronstället har fått en ökad byggrätt för att möjliggöra utökad verksamhetsyta.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 2021-12-08 §125. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen och mark- och miljödomstolen avslog alla överklaganden. Detaljplanen vann därefter lagakraft (började gälla) 2022-04-20.

Är du intresserad av att läsa handlingarna finns de enligt länken nedan:
https://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/samhallsplanering/detaljplanering/antagna-detaljplaner/detaljplan-for-soderkoping-240-och-297/

Ämnen

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Aline Eriksson

TF plan- och byggchef 0123-193 06

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige