Pressmeddelande -

Ny detaljplan för Slussen Rum och Smultronstället gäller nu

Nu finns en ny gällande detaljplan för Slussen Rum och Smultronstället. Den nya detaljplanen ger verksamheterna möjlighet att fortsätta utvecklas och fortsatt bidra till service för alla som verkar och lever i Söderköping. Slussen Rum har utökats med att även kunna bedriva handel och centrumändamål, och Smultronstället har fått en ökad byggrätt för att möjliggöra utökad verksamhetsyta.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 2021-12-08 §125. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen och mark- och miljödomstolen avslog alla överklaganden. Detaljplanen vann därefter lagakraft (började gälla) 2022-04-20.

Är du intresserad av att läsa handlingarna finns de enligt länken nedan:
https://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/samhallsplanering/detaljplanering/antagna-detaljplaner/detaljplan-for-soderkoping-240-och-297/

Ämnen

  • Kommunal service

Regioner

  • Söderköping

Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Aline Eriksson

TF plan- och byggchef 0123-193 06