Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ökning av handlagda bygglov under 2020

Under 2020 märktes en trolig coronaeffekt gällande antalet ärenden och frågor till bygglovskontoret. Många prioriterade att ändra och bygga om sina hem när man i stor utsträckning har varit begränsad i sitt resande.

De ärenden som bygglovskontoret hanterar är förhandsbesked, ansökningar och olika typer av lov, till exempel bygglov. Under 2020 inkom totalt 475 ärenden, en ökning med 77 ärenden från året innan. Utöver inkomna ärenden, har kontoret även många kontakter med kommuninvånarna, med till exempel rådgivning.

- Vi fick in totalt 285 lov och förhandsbesked samt ytterligare 190 ärenden som inte kräver bygglov under 2020, berättar Enver Memic, teamledare på bygglov. En absolut majoritet av inkomna ärenden fick svar inom tidsramarna som lagen kräver. Vår genomsnittstid för handläggning är cirka 2 veckor beräknad från tiden när ärendena är kompletta, så vi är väldigt nöjda med den service vi kunnat leverera trots den stora ökningen av ärenden, avslutar Enver.

I den årliga rapporten till Boverket visar statistiken att Söderköpings kommun fortsätter att leverera en bra service kring förhandsbesked, ansökningar om lov och anmälan. En satsning på att förbättra ärendeprocessen, utökade personella resurser och införande av fler digitala moment är några av framgångsfaktorerna. Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta under 2021.

- Under 2020 har vårt bygglovskontor arbetat med fler stora lov som varit omfattande och innehållit många olika beslut. Stora lov är tidskrävande, men våra handläggare lyckas ändå att hålla tidsplaner och leverera beslut, säger en nöjd Börje Natanaelsson, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Han fortsätter: Under året har vi till exempel lämnat lov för flerbostadshusen i Eriksvik och fastigheterna Engelbrekt, par- och radhus vid Skogshem, flera verksamhetslokaler vid Slussporten, en padelhall och fortsatt utveckling av skärgården, exempelvis Marö och Mon – projekt som är viktiga för utvecklingen av Söderköping. 

Ämnen

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Presskontakt

Enver Memic

Teamledare för bygglov 0121- 186 71
Börje Natanaelsson

Börje Natanaelsson

Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 0121-187 76

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige