Pressmeddelande -

Plocka skräp i sommar – för en renare ostkust

För femte året är Söderköpings kommun en del av projekt Ren Ostkust tillsammans med Kalmar läns kustkommuner och Valdemarsviks kommun. Under sommaren vecka 28-32 organiseras och genomförs förstärkta insatser med hjälp av säsongsanställda ungdomar. Men, liksom tidigare år uppmuntras alla att vara delaktiga i projektet – allmänheten, företagare och föreningslivet.

Projektet genomförs tack vare bidrag från Naturvårdsverket.

Appen Ren Ostkust som tillhandahåller en digital, interaktiv strandstädarkarta främjar och underlättar för alla att hjälpa till med städningen. I kartan markeras var det finns städbehov, vilka platser som städats och om det finns behov av att hämta större mängder skräp som man själv inte kan få med sig. Allt markeras och tydliggörs direkt på kartan i appen.

Syftet med projektet är att samverka för det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp och skräp från land som riskerar att hamna i havet, vilket ju nästan allt till sist gör. Därför måste inte städinsatserna enbart ske längs stränder och i skärgården.

” - Jag är övertygad om att alla föredrar att vistas i en skräpfri skärgård, inte bara besökare utan självklart också djuren som bor här och naturen själv. Den här återkommande satsningen känns på riktigt angelägen, liksom att bjuda in till att samverka i städinsatserna. Det borde vara självklart att ta hand om sitt eget skräp, men så länge det finns därute är det allas vårat ansvar. En renare skärgård och vatten är så värt att värna!” säger Carin Brolén, projektledare för Ren Ostkust i Söderköping.


Andra syften med projektet är att sprida information och kunskap om nedskräpningens miljöeffekter i Östersjön och att kunna erbjuda skolungdomar arbetslivserfarenhet.

” - Det här en fin möjlighet för skolungdomar att få en inblick i arbetslivet och en meningsfull sysselsättning under sommaren. Vi har två ungdomar anställda i projektet i sommar, Liv och Samuel. De kommer att synas ute i skärgården, men även under endel av våra stadsevenemang i syfte att informera om projektet Ren Ostkust och inspirera allmänheten att också göra en insats.

Tillsammans skapar vi en renare ostkust – tack på förhand för gemensamma insatser!

Mer information:

www.visit.soderkoping.se
https://visit.soderkoping.se/sv/artiklar/ren-ostkust/

För frågor:
Carin Brolén
Projektledare, Ren Ostkust, Söderköpings kommun
070-214 79 08
carin.brolen@soderkoping.se

Petra Östelius
Besökskoordinator, Söderköpings kommun
0121-181 72
petra.ostelius@soderkoping.se

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Västervik

Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Petra Östelius

Besökskoordinator 0121-181 72

Carin Brolén

Projektledare, Ren Ostkust 070-214 79 08