Pressmeddelande -

Socialförvaltningen anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Socialförvaltningen har beslutat att anmäla sig själva till IVO för allvarliga brister på ett gruppboende. Åtgärder för att komma till rätta med bristerna är påbörjade.

Under perioden april till juni inkom flera avvikelser om brister i vården på ett av våra gruppboenden. Avvikelserna handlar om bemötandefrågor, brister i arbetet med vårdplaner samt avvikelser när det gäller läkemedelshanteringen. Varje avvikelse var för sig bedöms inte vara skäl för Lex Sarah-anmälan, men den sammantagna bedömningen är att en anmälan ska göras.

-En intern utredning har genomförts under sommaren och vi har fattat beslut att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då vi bedömer det här som allvarligt. Arbetet med åtgärder har inletts, berättar Ann Henriksson, socialchef.

Under tiden som den egna utredningen pågått har en samordnare tillsatts som en tillfällig åtgärd för att säkerställa att vården bedrivs på ett säkert sätt för de boende. En handlingsplan har upprättats och i denna framgår bland annat följande åtgärder:

•Omstrukturering av personalgruppen.

•Införande av daglig planering.

•Tillsättande av platsansvarig.

•Regelbundna teamträffar med fokus på uppföljning av vårdplaner.

•Utbildning av personal för att komplettera kunskapsbrister.

Alla åtgärder ska ha genomförts senast 28 februari 2022.

Kontakt

Per Wisting, verksamhetschef, 0121-182 66
Ann Henriksson, socialchef, 0121-181 03

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • omsorg
  • socialförvaltningen

Regioner

  • Söderköping

Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Per Wisting

Verksamhetschef 0121-182 66

Ann Henriksson

Socialchef 0121-181 03