Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Söderköping klättrar i Svenskt Näringslivs ranking

Idag tillkännager Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga rankingmätning. Söderköpings kommun har denna gång klättrat hela 92 placeringar och landar på plats 159. Näringslivets intensifierade dialog med kommunen och parternas fortsatta samverkan för att vända den vikande trenden från föregående år har gett resultat. Kommunens satsning på fler företagsbesök, studiebesök och införandet av NKI-mätningar har också bidragit.

Rankingen baseras bland annat på den attitydundersökning som genomfördes hos ca 100 lokala företag i januari-februari 2021, alltså drygt ett år efter att corona-pandemin drabbat samhället och näringslivet. Söderköping har under flera år visat en nedåtgående trend i denna ranking, men vänder alltså nu uppåt igen. Även det sammanfattande omdömet som tillkännages i maj varje år, och har balanserat relativt oförändrat på 2,8 de senaste fem åren, ökade till 3,2 vid senaste mätningen.

Kommunstyrelsens ordförande Martin Sjölander som även är ordförande i näringslivsrådet berättar;

-Tillsammans med företagarföreningarna företagarna, LRF, Navet i havet, Föreningen Stadskärnan och Östsvenska handelskammaren har flera initiativ initierats och genomförts för en närmare samverkan mellan näringsliv och kommun. Vi kan äntligen se att vi skördar resultat av de satsningar som vi gjort inom näringslivsutveckling under de senaste åren. Däremot måste vi naturligtvis fortsätta arbeta för att förbättra flera områden, bland annat kommer vi fortsätta att arbeta för ökad trygghet och minskad brottslighet inom kommunen.

-Målsättningen är naturligtvis att stiga i ranking ytterligare. Vi har under året initierat NKI-mätningar som kommer att genomföras några år framåt. Dessa ger oss möjlighet till än bättre uppföljning av kommunens tjänster gentemot näringslivet, säger Inga-Lill Östlund, ordförande i servicenämnden som ansvarar för kommunens näringslivsenhet.

Ett konkret exempel på god samverkan mellan kommunen och näringslivet i Söderköpings kommun är det gemensamma inriktningsdokumentet fokuspunkter för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025 som framarbetades i näringslivsrådet och antogs av kommunstyrelsen i juni 2019.

- Fokuspunkterna ger oss en tydlig målbild i vårt gemensamma arbete med att förbättra näringslivets förutsättningar och framgångar i Söderköpings kommun. Både kommunen och näringslivsrådets övriga medlemmar arbetar intensivt och engagerat för att nå målen som är formulerade i fokuspunkterna.

- Ökningen i rankingen bekräftar den allmänna bilden av att företagsklimatet i Söderköping är bra och att företagen mår bra här, något som generellt bekräftas under våra besök hos näringslivet, avslutar näringslivs- & turistchef Therése Eklöf.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Presskontakt

Martin Sjölander

Martin Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande 0121-187 40

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige