Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Söderköpings fokus på ett bättre företagsklimat ger resultat

Svenskt Näringsliv har nu tillkännagivit resultatet i en del av deras årliga Näringslivsranking – det Sammanfattande omdömet*. Söderköpings kommun är den kommun i länet som står för den största förbättringen i årets enkät. Kommunen ökar 0,4 enheter till ett omdöme på 3,2, det högsta omdömet på 10 år. Kommunens satsning på fler företagsbesök, studiebesök, NKI-mätningar** och fortsatt samverkan med näringslivet börjar alltså ge ett positivt resultat.

Det sammanfattande omdömet är ett delresultat av Svenskt Näringslivs ranking, baserad på en attitydundersökning som besvarades av omkring 100 lokala företag i januari-februari 2021, alltså efter ett år av Corona-pandemi.

Kommunstyrelsens ordförande Martin Sjölander, som även är ordförande i Näringslivsrådet, berättar;

–­Vi är försiktigt positiva till att vi nu börjar se resultatet av de satsningar som vi gjort inom näringslivsutveckling under de senaste åren. Det är ett långsiktigt arbete och vi hoppas vi ser början på en positiv trend. Tillsammans med företagarföreningarna Företagarna, LRF, Navet i havet, Föreningen Stadskärnan samt Östsvenska Handelskammaren har det tagits flera initiativ för en närmare samverkan mellan näringsliv och kommun.

–Målsättningen är naturligtvis att stiga i den totala rankingen igen, fortsätter Inga-Lill Östlund, ordförande i Servicenämnden som ansvarar för kommunens Näringslivsenhet. – Det finns en hel del kvar som vi ska arbeta med för att förbättra oss, men det här ger oss välbehövlig bekräftelse på att vi är på rätt väg, avslutar Inga-Lill.

Under 2021 arbetar Näringslivsrådet gemensamt med två särskilt utvalda punkter ur programmet Fokuspunkter för Näringslivs- och platsutveckling 2019-2025: Förbättrad dialog och samverkan samt Ökad platsattraktivitet.

–Det gångna året har ställt stora krav på oss som kommun ur flera perspektiv, ett har varit att möta upp företagens specifika behov av stöd och lättnader när möjligt. Vi upplever att vi har kommit stärkta ur det här, tillsammans med näringsorganisationerna. Vi ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete, säger näringslivs- & turistchef Therése Eklöf. – Att vi dessutom genom innovativa lösningar kring företagsbesök med bland annat väldigt uppskattade walk-and-talks kunnat träffa näringslivet löpande trots pandemin, ger oss gott hopp om vidare positiv utveckling. Vi har hittills genomfört 54 företagsbesök i olika former under 2021, alla på corona-säkert sätt naturligtvis.

*Sammanfattande omdömet – En del av Svenskt näringslivs undersökning om Näringslivsklimatet i Sverige. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.soderkoping.se/naringsliv.

**NKI-mätning – Mätning av Nöjd Kund Index som mäter nöjdheten hos de företag som haft kontakt med kommunen i olika ärenden.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Kontakter

Martin Sjölander

Martin Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande 0121-187 40

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige