Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Söderköpings kommun får toppresultat även i år

Söderköping hamnar högt i den nationella mätning gällande följsamhet för hygienrutiner och klädregler som genomförts under vecka 11-12. Söderköping gick från 19 procent till 95 procents följsamhet på några månader under 2020 och nu ser vi att resultaten är fortsatt höga och stabila.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje vår en mätning hur kommunerna följer basala hygienrutiner och klädregler. Söderköpings kommun gjorde förra året en resa från 19 procent till 95 procents följsamhet på några månader, vilket uppmärksammades av bland annat SKR. Resultatet i mätningen visar att Söderköpings kommun ligger kvar på en mycket hög nivå. I mätningen deltog 140 kommuner och snittresultatet blev 68 procent. Söderköpings kommuns resultat baseras på 216 observationer som gav ett resultat på 95 procents följsamhet.

- Följsamhet handlar främst om att förebygga smittspridning och är en av våra viktigaste arbetsuppgifter just nu. Innan coronapandemin gjorde vi få mätningar av vår följsamhet till hygienrutinerna, berättar Åsa Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Söderköpings kommun. Och i de mätningar vi gjorde hade vi låga resultat. Men under några månader vände vi tillsammans detta till ett toppresultat! Jag är väldigt nöjd med att vi kunnat fortsätta hålla i och hålla ut – ett flitigt använt uttryck under coronapandemin och som passar väldigt bra här också, avslutar Åsa.

För att Söderköpings kommun ska fortsätta ha hög följsamhet har flera åtgärder gjorts under året som gått. Socialförvaltningens stab och enhetschefer har till exempel regelbundna uppföljningar där man tittar på senaste månadens resultat, vilka åtgärder som planeras och följer upp att planerade åtgärderna genomförts. Det har också skapat ett tätare samarbete mellan hygienombud och enhetschefer.

- Jag är fortsatt imponerad över vändningen som gjordes förra våren. Från väldigt låga resultat som efter mycket arbete blev till de höga resultat som vi senare fick, säger Boel Holgersson, ordförande i socialnämnden. Hon fortsätter: – Jag vill ge en stor eloge till alla inblandade och är stolt över att vi fortsatt att hålla en väldigt hög följsamhet till de här mycket viktiga rutinerna.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Presskontakt

Åsa Carlsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0121-183 69
Boel Holgersson

Boel Holgersson

Ordförande i socialnämnden 0121-18521

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige