Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Söderköpings kommun säljer Tyrislöts camping

Sedan lång tid tillbaka har Söderköpings kommun hyrt ut mark och byggnader för campingverksamhet inom del av fastigheten Tyrislöt 1:29. Kommunen säljer nu cirka 54 000 m² av området för 2 400 000 kronor.

Syftet med försäljningen är att ge köparen möjlighet att utveckla campingen, som är en del av kommunens vision för Tyrislöt. Köparen har varit verksam inom Tyrislöts camping i mer än 25 år och har själv varit hyrestagare av mark och byggnader sedan 2007.

Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden känner att det är ett steg i rätt riktning:

– Vi är glada över att köpet går igenom, det kommer göra mycket för utvecklingen av Tyrislöt som turism-, upplevelse och besöksnäring.

Söderköpings kommun tar i samband med försäljningen över driftsansvaret för områdets allmänna ytor. Tidigare har driften varit ett gemensamt ansvar mellan kommunen, S:t Annas fiskelag och campingverksamheten. Att ansvara för driften ger kommunen en bättre kontroll och en tydligare bild över användandet av Tyrislöts hamn och områdets övriga mark- och vattenområden. På så sätt kan kommunen säkerhetsställa det behov som finns för båtplatser, parkering för badgäster, skärgårdstrafik och det rörliga friluftslivet. Det ger också förutsättningar för att kunna utveckla Tyrislöts hamn på längre sikt.

Tillträde sker efter att den nya fastigheten avstyckats.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Presskontakt

Börje Natanaelsson

Börje Natanaelsson

Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 0121-187 76

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige