​Södersjukhuset granskar fler fall av eventuella kränkningar

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 13:26 CET

Södersjukhuset genomför just nu flera åtgärder för att förebygga och hantera kränkningar. ”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

- Vi har märkt att det finns en medvetenhet kring de här frågorna på sjukhuset och en vilja att rapportera om det förekommer kränkningar. Att arbeta förebyggande och skapa en kultur där man känner sig trygg och att frågor om arbetsmiljön tas på allvar är ett ständigt pågående arbete. Vi hanterar de frågor som uppkommer skyndsamt och enligt våra rutiner, säger vd Mikael Runsiö.

En medarbetare som arbetar vid Södersjukhuset har stängts av från sin tjänst efter att ha blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av en tidigare arbetsgivare. Medarbetaren anställdes vid Södersjukhuset under senhösten 2018. Den tidigare vårdgivaren har gjort en lex Mariaanmälan av en vårdhändelse och har funnit anledning att anmäla medarbetaren till IVO.

- Bedömningen som gjorts av tidigare arbetsgivare tar vi på största allvar och har beslutat att stänga av den berörda medarbetaren tills vi fått mer kunskap om den bakomliggande situationen. Vi har inte haft någon anledning att rikta kritik mot den här medarbetaren baserat på den vård som utförts hos oss, säger Mikael Runsiö vd för Södersjukhuset.

Södersjukhuset har ett aktivt förebyggande arbete för att minska risken för kränkande behandling och sexuella trakasserier. I samband med det arbetet har det framkommit uppgifter om fler fall av kränkningar.

- Det har inkommit uppgifter om fler trakasserier mot andra medarbetare. Vi har ett aktuellt fall nu och kommer att hantera det i enlighet med de rutiner vi har för nolltolerans mot kränkningar inom sjukhuset, säger Mikael Runsiö. 

”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Läs vidare »

​Södersjukhuset genomför omfattande åtgärder på akutmottagningen för vuxna

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 11:38 CET

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö. Det har även framkommit att ytterligare en tidigare medarbetare vid akutmottagningen blivit dömd för ett allvarligt brott och sjukhuset utreder nu om det kan finnas fler fall.

Bakgrunden är en händelse från 2016 där en kvinnlig medarbetare uppgav att hon våldtagits av en manlig kollega. Mannen står nu åtalad för misstänkt våldtäktsförsök i ett annat fall. Medarbetare på sjukhuset har uppmärksammat sjukhusledningen om händelsen. Södersjukhuset vill tydliggöra att det råder absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och våld eller kränkningar oavsett form.

- Jag vill be de som larmat om dessa missförhållanden om ursäkt för hur vi hanterat den här situationen. Så här ska det inte gå till, säger VD Mikael Runsiö.

Sjukhuset har nu vidtar nu en rad åtgärder för att komma tillrätta med situationen på akutmottagningen för vuxna.

- Den person som varit föremål för dessa misstankar har nu avskedats från sjukhuset. Vi anser att en person som vid upprepade tillfällen varit föremål för polisutredningar för så allvarliga brott har förbrukat sitt förtroende och därmed inte fungerar som kollega och läkare vid Södersjukhuset, säger Mikael Runsiö.

Efter händelsen 2016 beslutades att cheferna vid sjukhuset skulle genomgå en utbildningsinsats för att förebygga alla former av kränkande behandling, något som också genomförts vid samtliga verksamheter på sjukhuset utom vid akutmottagningen.

Det har också framkommit ytterligare ett fall där en tidigare medarbetare blivit dömd för ett allvarligt brott och fått vara kvar i tjänst ett år efter dom fallit. Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat att dra in legitimationen kom det sjukhuset till kännedom varpå en arbetsrättslig utredning gjordes och personen avskedades.

- Vi måste tidigt upptäcka signaler om brottsmisstankar, hot, våld eller andra kränkningar och hantera och följa upp det på ett ansvarsfullt sätt. Jag har beslutat att nuvarande verksamhetschef för akutmottagningen lämnar sitt uppdrag och utse professor och verksamhetschef Sari Ponzer som tillförordnad verksamhetschef för akutmottagningen med omedelbar verkan. Samtidigt påbörjas arbetet med att se till att varje chef och medarbetare på akutmottagningen genomgår utbildning i hur vi som sjukhus agerar vid misstanke om oegentligheter, säger Mikael Runsiö.

Södersjukhuset har de senaste tio åren haft en visselblåsarfunktion för att anonymt kunna anmäla oegentligheter eller risk för missförhållanden. Den är en viktig funktion i arbetet för nolltolerans mot kränkande behandling vid sjukhuset.

- Ingen ska tveka om att vi har en absolut nolltolerans mot hot, våld och alla typer av kränkningar vid sjukhuset. Alla våra medarbetare och patienter ska känna att vi tar uppgifter om alla former av oegentligheter på största allvar, säger Mikael Runsiö.

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö.

Läs vidare »

​Södersjukhuset öppnar testrum för framtidens operationssal

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 07:30 CET

Nu öppnar Södersjukhuset en fullskalig prototyp av framtidens operationssal. I prototypen är det möjligt att testa utrustning, inredning och material för de 24 nya operationssalar som ska byggas i Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad. I rummet ska man också prova på nya arbetssätt och att utbilda medarbetare.

​Medarbetare på Södersjukhuset blir patienter för några timmar

Nyheter   •   Nov 04, 2016 12:33 CET

Hur gör man för att utforma vården efter patientens behov? Ett sätt är att sätta sig in i patientens perspektiv och det kommer medarbetare på Södersjukhuset att få göra under en workshop där de får möjlighet att vara patienter. Workshopen är en del av Hela Sös lär nytt & uppfinner – Södersjukhusets vecka kring utbildning, utveckling och innovation som pågår på Södersjukhuset 7-11 november.

​Södersjukhuset tar över onkologisk verksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 07:00 CEST

Lördag 1 oktober tar Södersjukhuset över den onkologiska verksamheten från Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten har bedrivits i sjukhuset lokaler under många år och kommer i och med övergången även att tillhöra Södersjukhuset organisatoriskt.

Pressinbjudan: Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 09:43 CEST

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och nästa vecka presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. På torsdag inleds den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape). Välkommen att bevaka konferensen som samlar internationella forskare som studerar rättsliga aspekter och hälsokonsekvenser av sexuellt våld.

​Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 09:22 CEST

För första gången någonsin arrangeras en internationell konferens om sexuellt våld i Stockholm och Sverige. Som värd för the International Conference on the Survivors of Rape (ICSoR) står Södersjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna. Konferensen äger rum i samband med att Sexualbrottskommittén presenterar sitt förslag till en samtyckeslag.

​Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset utökar det akuta omhändertagandet av barn

Nyheter   •   Sep 01, 2016 08:21 CEST

Från och med idag, torsdag 1 september, utökar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset sitt akuta omhändertagande av barn och ungdomar och tar även emot patienter som har lindrigare brännskador, sårskador, stukningar och enklare frakturer. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer tillsammans med Södersjukhusets kirurgklinik också att vårda barn och ungdomar mellan 10-14 år som drabbats av blindtarmsinflammation. Utökningen är ett led i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.

– Det känns jättebra att vi äntligen är igång, säger Malin Ryd Rinder, överläkare och sektionschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Nu kan vi plåstra om och gipsa barn med enklare åkommor istället för att behöva hänvisa dem vidare till andra sjukhus, säger Malin.

– För våra medarbetare innebär utökningen att de fått möjlighet att bredda sin kompetens och framförallt tycker vår omvårdnadspersonal att de har får mer stimulans och en större variation på sina arbetsuppgifter, berättar Malin.

Även om Sachsska barn- och ungdomssjukhuset nu är rustat för att ta emot nya patientgrupper är det fortfarande många patienter som kan få ett snabbare omhändertagande på en närakut, vårdcentral eller husläkarmottagning.

– På akutmottagningen prioriterar vi alltid de svårast sjuka och om ett barn har ett mindre allvarligt sjukdomstillstånd kan barnet och föräldrarna få vänta länge, säger Malin Ryd Rinder. Om barnets tillstånd inte är livshotande råder vi alltid att man ska kontakta 1177 Vårdguiden för att få hjälp att hitta rätt i vården, säger Malin Ryd Rinder.

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset. Vi bedriver kvalificerad akut- och specialistvård från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention arbetar vi i tvärprofessionella grupper med olika specialistkompetenser och tillsammans med barnens föräldrar.

Från och med idag, torsdag 1 september, utökar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset sitt akuta omhändertagande av barn och ungdomar och tar även emot patienter som har lindrigare brännskador, sårskador, stukningar och enklare frakturer. Utökningen är ett led i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Läs vidare »

Rekordmånga från Södersjukhuset i årets Prideparad

Nyheter   •   Jul 25, 2016 07:00 CEST

Från Södersjukhuset kommer hela 130 medarbetare att gå i årets Prideparad och i stort sett är alla verksamhetsområden representerade. Södersjukhuset är ett sjukhus för alla och har en värdgrund som bygger på respekt för individen. Under Prideveckan deltar medarbetare i paraden, sjukhuset hissar prideflaggan och Venhälsan erbjuder hiv- och syfilistester i Pride Park.

Kan en samtyckeslag stärka personer som utsatts för sexuellt våld?

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 07:00 CEST

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och i höst presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. Mari Heidenborg är justitieråd och leder på regeringens uppdrag kommitténs arbete. Den 29 september-1 oktober deltar hon i den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape) och diskuterar rättsliga aspekter av sexuellt våld, tillsammans med internationella forskare.

ICSoR är en vetenskaplig konferens som samlar forskare, yrkesprofessionella och personer från den ideella sektorn, som i sitt arbete möter personer utsatta för sexuellt våld. Under konferensen får deltagarna chans att ta del av ny kunskap, presentera sin egen forskning och utbyta erfarenheter från olika länders arbete mot sexuellt våld. I år väntas 300 deltagare till ICSoR.

Konferensen handlar om:

  • hälsokonsekvenser av sexuellt våld
  • rättsliga aspekter på våldtäkt
  • sexuellt våld mot män
  • våldtäkt i samband med väpnande konflikter

I år arrangeras konferensen för första gången i Sverige och Södersjukhusets Akutmottagning för våldtagna står som värd. Tidigare har konferensen hållits i Portugal, Nederländerna och Irland.

Tid: 29/9-1/10 2016.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 84, Stockholm.

Välkommen att redan idag intervjua några av de forskare som gästar konferensen!

Mari Heidenborg är justitieråd och leder på regeringens uppdrag sexualbrottskommitténs arbete med att ta fram ett förslag till samtyckeslagstiftning. I arbetet utreder man en lag som bygger på bevis på samtycke, snarare än förekomst av våld. I arbetet med att ta fram det nya förslaget har Mari Heidenborg mött personer som jobbar mot sexuellt våld, både i och utanför rättsväsendet, i Sverige och utomlands. Mari Heidenborg kommer att delta i seminariet om rättsliga aspekter av sexuellt våld, tillsammans med Elisabeth Sheehy, jurist och professor (Kanada), Lisa Gormley, människorättsexpert (England).

Anna Tiihonen Möller är ledningsansvarig läkare på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset och forskar om våldtäkt och dess konsekvenser. I sin avhandling från 2015 synliggjorde hon att de som söker vård efter våldtäkt ofta inte har fysiska skador, men drabbas däremot av posttraumatisk stress och depression. Anna har varit drivande i arbetet med att förändra Akutmottagningen för våldtagnas arbete, så att mottagningen i dag tar emot alla, oavsett könsidentitet.

Steven Lucas forskar på hälsokonsekvenser av sexuellt våld. I sin forskning har han visat att kvinnor och män som utsatts för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder har i större utsträckning besvär med sin fysiska hälsa. Psykosomatiska symtom är mer än dubbelt så vanligt hos utsatta kvinnor och mer än tre gånger så vanligt hos utsatta män, jämfört med hos dem som inte har blivit utsatta för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder. Hjärtinfarkt är nästan fyra gånger vanligare bland utsatta kvinnor i åldern 56 - 74 år. Steven Lucas kommer att delta i seminariet om sexuellt våld och dess hälsokonsekvenser, tillsammans med forskare från Norge och Danmark.

För intervjuförfrågningar kontakta: Johanna Gréen, Södersjukhusets pressansvarig, tfn 070 484 10 76 eller johanna.green@sodersjukhuset.se

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här förs över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten. 

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och i höst presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. Mari Heidenborg är justitieråd och leder på regeringens uppdrag kommitténs arbete. Den 29 september-1 oktober deltar hon i den första ICSoR-konferensen i Sverige och diskuterar rättsliga aspekter av sexuellt våld, tillsammans med internationella forskare.

Läs vidare »

Om Södersjukhuset AB

Med patienten för patienten

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. Vi är cirka 4 300 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 125 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhus, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten.

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.

Adress

  • Södersjukhuset AB
  • Sjukhusbacken 10
  • 118 83 Stockholm