Mediernas makt och lokalvalen 2018

Tid 20 Maj 2019 15:00 – 17:00

Plats Oxenstiernsgatan 20 (Radiohuset), Stockholm

Den som vill förstå och skildra framtidens politiska landskap och konfliktlinjer gör klokt i att ha ögonen på lokala debatter och stridsfrågor. Men hur kanaliseras och speglas lokal politik i ett digitalt och mer fragmenterat medielandskap? Och hur tar olika väljargrupper del av lokal politisk journalistik och information?

I ett unikt forskningsprojekt under 2018-2019 har Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park i samverkan studerat och analyserat varierande lokala och regionala valrörelser. Senast en liknande studie gjordes var 2006.

Måndagen 20 maj presenteras projektets resultat och slutrapport av medieforskarna och författarna Lars Nord, Gunnar Nygren och Sanna Volny vid ett seminarium i Stockholm.

Teman:

 • Vilka driver debatten: medierna eller politiken?
 • Vilken är de traditionella mediernas position?
 • Vilken roll och betydelse spelar sociala medier?
 • Fem regioner och tre kommuner har specialgranskats. En var Sollefteå där den rikskända BB-striden satte en stark och alldeles särskild prägel på det lokala nyhets- och debattflödet i ett nytt medielandskap.

Kategorier

 • sociala medier
 • journalistik
 • valrörelse
 • granskande journalistik
 • lokalval
 • media
 • medier

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43

Relaterat innehåll

Relaterade event