Pressmeddelande -

Angående praktikplatser och Södertörns högskolas medarbetares medverkan på Forum

Med anledning av att ett flertal medier kontaktat medarbetare på Södertörns högskola med frågor om deras förbindelser med kulturföreningen Forum har Södertörns högskola under den senaste veckan sett över medarbetares och utbildningars kontakter med kulturföreningen.

Översynen har visat att ett drygt tiotal forskare och lärare anställda på högskolan har medverkat på kulturföreningen med föredrag och även bidragit till att utforma föreningens aktiviteter.

Denna medverkan har skett på medarbetarnas fritid och har inte varit ett formaliserat samarbete med högskolan.

Forum har under en period varit en plats bland många andra kulturinstitutioner där det funnits möjlighet att göra sin praktik inom ett av högskolans program.Högskolan känner till att en student gjort praktik på Forum. 

Under granskningen har inte framkommit något som visar på att kränkningar förekommit mot medarbetare eller praktikant. Medarbetare på högskolan har dock vid några tillfällen noterat det som Svenska Akademien betecknat som ”oönskad intimitet” från Forums föreståndare.

Med anledning av det som framkommit om Kulturföreningen Forum kommer högskolans rektor initiera en översyn av högskolans rutiner för studenternas praktik.

Fotnot 14 juni 2018 (uppdaterad 6 juli): Pressmeddelandet innehåller delvis felaktiga uppgifter, eftersom en person på högskolan har gjort en polisanmälan mot Forums föreståndare. Se nytt pressmeddelande publicerat 2018-07-06: http://www.mynewsdesk.com/se/sodertorns_hogskola/pressreleases/soedertoerns-hoegskola-tillsaetter-oberoende-extern-granskning-2574655

Ämnen

  • Kultur

Regioner

  • Stockholm

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Presskontakt

Kenneth Wall

Kommunikationschef, Södertörns högskola 072-515 77 72

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43

Relaterat innehåll