Pressmeddelande -

Forskardag på Södertörns högskola 28 maj

"Från folkrörelser till klubbmusik"

 

Onsdag 28 maj arrangerar Södertörns högskola en Forskardag med föreläsningar om aktuell forskning av högskolans nydisputerade forskare.

Åtta avhandlingar inom humaniora och samhällsvetenskap presenteras under en eftermiddag. Allmänheten inbjuds att ta chansen att möta några av personerna bakom de senaste forskningsrönen i form av kortare populärvetenskapliga föreläsningar.

Det sammanbindande temat är forskning om Östersjöregionen och Östeuropa.

Läs mer om föredragen på: www.sh.se/forskardag

Program:

Putins Ryssland - Från demokratisk federation till auktoritär enhetsstat?
Johnny Rodin, statsvetenskap

Granskningssamhällets nya transnationella dynamik: internationella organisationers roll i Östersjöregionen.
Matilda Dahl, företagsekonomi

Patientföreningen - socialt nätverk eller maktfaktor inom vården?
Sophie Werkö, företagsekonomi

Folkrörelsens modernisering - utveckling eller avveckling?
Arne Ek, sociologi

Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna
Petra Garberding, etnologi

Hamlet som tecken: Ryska översättningar av Hamlet och formeringen av en litterär kanon
Aleksei Semenenko, slaviska språk

Solid Steel: klubbmusik, kultur, radio
Lars Lundgren, medie- och kommunikationsvetenskap

Female employment, gender roles, and attitudes: the Baltic countries in a broader context (In English)
Akvile Motiejunaite, sociologi

När och var?
Föreläsningarna hålls på Södertörns högskola, sal MA 624, kl 13 - 18.
Evenemanget är gratis och öppet för alla.


Kontakt:
Fredrik Stiernstedt, tel: 08-608 42 94
Antonia Ribbing, tel: 08-608 40 96

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik, miljövetenskap och biovetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

 

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43