Pressmeddelande -

Historieteoretikern Hayden White föreläser vid Södertörns högskola

Hayden White, en av de världsledande forskarna inom historieteori, håller den 28 maj kl 13-15 en öppen föreläsning vid Södertörns högskola ”The Holocaust from the Outside”. White, vars forskning haft ett djupgående inflytande inom modern humaniora, ingår i en internationell expertgrupp kopplad till forskningsprogrammet Tid, minne, representation.

Öppen föreläsning av Hayden White
Hayden White håller fredagen den 28 maj en öppen föreläsning på temat ”The Holocaust from the Outside” på Södertörns högskola. Föreläsningen kretsar kring frågan om relationen mellan historia, minne och representation i förhållande till förintelsen. Den knyter an till en tjugoårig debatt mellan White och bland andra historikern Carlo Ginzburg om historieskrivningens etiska och estetiska villkor.
 
Hayden White är professor emeritus vid University of California Santa Cruz och professor i allmän litteraturvetenskap vid universitetet i Stanford och en av de ledande forskarna i världen inom historieteori. Han är också en av grundarna av History of Consciousness-programmet vid UC Santa Cruz. Whites arbeten som Metahistory (1973), Tropics of Discourse (1978) och The Content of the Form (1987) har haft ett djupgående inflytande på forskningen inom en rad humanistiska discipliner som historia, filosofi, estetik och litteraturvetenskap.

När? Fredag 28 maj klockan 13.00 – 15.00

Var? Sal MB 416, på plan 4 i B-flygeln i Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Språk? Engelska
 
Tid, minne representation
Hayden White ingår i en internationell expertgrupp kopplad till det 6-åriga forskningsprogrammet Tid, minne, representation. Programmet ska ge nya perspektiv på det historiska berättandet och dess förändringar. Inom det mångvetenskapliga programmet som leds från Södertörn s högskola, samarbetar 25 forskare inom 12 ämnen från samtliga av de stora universiteten i landet.

- Programmet är ett unikt försök att samla företrädare för så många olika historiskt orienterade discipliner att tillsammans utveckla en förståelse av det historiska rum inom vilket vi lever och verkar som både vetenskapsidkare och medborgare, säger professor Hans Ruin, projektledare.

Tid, minne, representation finansieras av Riksbankens jubileumsfond och koordineras från Södertörns högskola.

Mer information
Läs mer om Tid, minne, representation på Södertörns högskolas hemsida eller via forskningsprogrammets egen hemsida.

Kontakt
Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola och projektledare
hans.ruin@sh.se, 08-608 45 8

Andrus Ers, forskningssekreterare Södertörns högskola
endrus.ers@sh.se, 08-608 47 10

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • föreläsning
  • hayden white
  • historia
  • historieteori
  • historieteoretiker
  • forskningsprojekt
  • hans ruin

Regioner

  • Stockholm

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43