Pressmeddelande -

Södertörns högskola får masterrättigheter i sex ämnen

Högskoleverket presenterar idag resultatet av examensrätts-rövningarna för rätt att utfärda masterexamen. Södertörns högskola får genom beslutet rätt att utfärda masterexamen i sex ämnen.

Dessa är:

Etnologi
Företagsekonomi
Genusvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Sociologi
Statsvetenskap

-  Det är mycket glädjande att Södertörns högskola fått sex masteransökningar beviljade. Det innebär en viktig milstolpe och innebär att vi kan erbjuda masterutbildningar inom sju områden, säger Ingela Josefson,
rektor vid Södertörns högskola. - Vi gör nu en fortsatt satsning för att ansöka om masterrättigheter för fler ämnen vid högskolan, säger Ingela Josefson.

Södertörns högskola har sedan tidigare ett masterprogram; Environmental Science, Communication and Decision Making.

Två områden som ansökt om rättighet att utfärda masterexamen fick avslag; biovetenskap och religionsvetenskap.

Området biovetenskap fick många lovord i granskningen som genomfördes. I de sakkunnigas samlade bedömning påpekades särskilt att anknytningen till forskningen är föredömlig, men att det finns brister i redovisningen av den tilltänkta utbildningens nivå, progression och lärandemål.

 - I granskningen konstateras att högskolan tveklöst erbjuder bra kursinnehåll och varierande undervisningsformer inom biovetenskap, men att vi i en förnyad ansökan tydligare bör visa detta i form av informativa program-
och kursplaner. Vi är övertygade om att kunna förtydliga detta på ett bra sätt i den ansökan vi nu planerar till hösten
, säger Anthony Wright, dekanus vid den naturvetenskapliga fakulteten.

 Området religionsvetenskap är ett välkänt och ansett ämne vid högskolan, som har både en livaktig och omfattande forskningsverksamhet. HSVs bedömning som ledde till avslag var att ämnets resurser och den redovisade planeringen av utbildningen inte uppfyller Högskoleverkets kriterier.

- Vi har påbörjat rekryteringen av ytterligare en professor i ämnet och vi kommer att kunna meriteras för docentkompetens inom en snar framtid. Därmed kommer vi även kunna erbjuda våra studenter en starkare koppling till forskarnivån, säger Susanne Olsson, ämnesansvarig för religionsvetenskap.
- Vi kommer även att arbeta med att förtydliga våra kursplaner till nästa ansökningsomgång i enlighet med de synpunkter
som framkommit,
säger Susanne Olsson.Fakta - masterexamen
Högre utbildning ges numera på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
På avancerad nivå finns två generella examina:
Magisterexamen, 60 högskolepoäng (tidigare 40 poäng) och
Masterexamen, 120 högskolepoäng (tidigare 80 poäng).
Tillstånd att utfärda den nya masterexamen har universitet och högskolor inom de vetenskapsområden inom vilka de får utfärda examina på forskarnivå. Övriga högskolor får ansöka om examensrättighet för masterexamen.

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43