Pressmeddelande -

Symposium om bildning på Södertörns högskola

Vad är egentligen bildning? Är det ett relevant begrepp idag? Finns det någon typisk svensk bildningstradition? Den 13 maj diskuteras bildning och bildningstraditioner ur olika perspektiv på ett symposium vid Södertörns högskola.

Symposiet om svenska bildningstraditioner är en fortsättning på det projekt som inleddes med antologin Bildning: Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman (Daidalos 2010).

Till symposiet har ett tiotal tongivande forskare på området bjudits in - Donald Broady, Bernt Gustavsson, Ingela Josefson, Sven-Eric Liedman, Mats Myrstener, Kerstin Rydbeck, Inga Sanner, Crister Skoglund och Kjell Östberg - för att under en heldag belysa tidigare bildningstänkande och bildningens betydelse idag.

Bildningsbegreppet har länge varit på undantag i den svenska debatten, men har under de senaste decennierna fått något av en renässans. Genom att nu anordna ett symposium om bildning vill forskarna vid Södertörns högskola ta upp en dialog om vad bildning betyder i praktiken.

- Hur ska vi till exempel få in bildningsinslaget i våra utbildningar så att de blir bättre? Det är en av de frågor vi vill ta upp och diskutera på symposiet, berättar Anders Burman, lektor i idéhistoria och tillsammans med Per Sundgren arrangör av symposiet.

Symposiet pågår på Södertörns högskola kl. 9-17 den 13 maj, och är öppet för allmänheten. Ingen föranmälan krävs. Mer information finns på www.sh.se.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • bildning
  • symposium
  • bildningstradition
  • humaniora
  • donald broady
  • idéhistoria

Regioner

  • Huddinge

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43