Pressmeddelande -

Symposium sätter ljus på undangömd kunskap

Runt om i Sverige och andra länder finns en stor mängd äldre avhandlingar - en skatt av vetenskapliga texter som länge varit förbisedd. Vid ett symposium 21 maj på Södertörns högskola samlas forskare och bibliotekarier från länderna kring Östersjön för att gemensamt diskutera hur detta vetenskapliga material ska tillgängliggöras för forskare i världen.

De månghundraåriga dissertationerna (avhandlingarna) som finns magasinerade vid landets bibliotek och lärosäten, utgör en stor kunskapsbank - som till stor del är okatalogiserade och därför otillgängliga för forskningen.
- Det finns gigantiska samlingar som ibland betraktats som ett dött material. Vi vill visa och diskutera hur de här dissertationerna kan användas i vetenskapliga syften, säger Erland Jansson, vid Södertörns högskolebibliotek och ansvarig för symposiet den 21 maj.

Stort intresse för symposiet

Till symposiet kommer bibliotekarier, forskare och administratörer från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland, Danmark, Belgien och Nederländerna som arbetar med dessa frågor. Erland Jansson häpnar över intresset och det gensvar de fått för symposiet.
- Vi hade inte räknat med att så många skulle komma till symposiet, det är mycket glädjande.

16 000 titlar på Södertörns högskola

På Södertörns högskola finns en stor samling av äldre dissertationer. Södertörns högskolebibliotek fick genom en donation 2003 nästan 16 000 titlar, daterade från 1600-talet och fram till ca 1850. Ursprungligen kommer de från Upplands nation i Uppsala, varifrån de köptes av Nordiska museet, där de låg i en depå i hundra år innan Södertörns högskola fick samlingen. Med stöd från Östersjöstiftelsen pågår nu det största digitaliserings- och katalogiseringsprojektet i landet när det gäller äldre dissertationer, för att tillgängliggöra dessa vetenskapliga texter.

- De här dissertationerna speglar Östersjöregionens intellektuella historia, den vetenskapliga forskningsfronten. Genom att digitalisera och katalogisera materialet kan vi göra dem mer tillgängliga för forskningen, säger Erland Jansson.

Dessa dissertationer är nästan alla är skrivna på latin - ett språk som allt färre människor talar idag. När nu materialet i allt större utsträckning katalogiseras och läggs ut i databaser kan alla latinkunniga forskare runt om i världen få tillgång till det.

Symposiet "Dissertations in the Baltic Sea Region, 1600-1800" hålls på Södertörns högskola fredag den 21 maj.

Här kan du se dissertationerna

Besök gärna Södertörns högskolebiblioteks hemsida med digitaliserat material: http://bibl.sh.se/digitaliserat/categories.aspx?id=1

Bild: Södertörns högskolebibliotek. Foto: Ulf Celander.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • forskning
 • historia
 • humaniora
 • högskola
 • kultur
 • södertörns högskola
 • avhandling
 • dissertation
 • östersjön
 • östersjöregionen
 • latin
 • bibliotek
 • kunskap
 • utbildning

Regioner

 • Huddinge

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43