Pressmeddelande -

Träskulptur bärgad från 130 m djup

En 350 år gammal träskulptur har bärgats från det så kallade Spökskeppet, som ligger norr om Fårö på 130 meters djup. Skeppet anses vara det bäst bevarade vraket från det holländska skeppsbyggeriets guldålder på 1600-talet. Södertörns högskola och det marinarkeologiska centret MARIS är vetenskapligt huvudansvariga för projektet med att karlägga vraket.

Skulpturen som just bärgats föreställer en köpman i tidstypisk holländsk klädsel, vilket tyder på att Spökskeppet är ett handelsfartyg av holländskt ursprung.

- Det är en staty från akterstäven, med en stilig kappa och bredbrättad hatt med fjäder, berättar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

Skulpturen bärgades med hjälp av robotar ombord på mätfartyget MV IceBeam i samband med en pågående vetenskaplig expedition.

- Det är spännande och nästan lite magiskt att kunna titta in i skeppen nu med hjälp av robotarna, fortsätter Johan Rönnby.

Expedition kartlägger vraket med modern teknik
Forskningsexpeditionen som studerar det unika vraket pågår just nu och ytterligare en vecka. Den är ett samarbete mellan Södertörns högskolas marinarkeologiska centrum MARIS och Marin Mätteknik (MMT) som äger IceBeam. Med hjälp av holländska konservatorer har skulpturen nu tagits om hand för tillfällig förvaring på Vasamuseet i Stockholm. Avsikten är att den senare ska föras till Nederländerna på begäran av landets Riksantikvarieämbete.

Målet för expeditionen är att kartlägga vraket i detalj, både utvändigt och invändigt.  Bland annat ska fartyget avbildas i 3D med hjälp av multistråleekolod (MBES). Forskarna söker också efter ledtrådar till fartygets ursprung och namn.

- I morse fick vi via robotarna en jättebra inblick i köket ombord. Vi såg också det som måste vara timmermannens hus ombord. Vi skymtade precis också något som skulle kunna vara en skalle från en besättningsman. säger Johan Rönnby.

Bakgrund
"Spökskeppet" - ett helt intakt 1600-talsvrak, som ligger nordost om Fårö på 130 meters djup, är föremål för en stor vetenskaplig undersökning under den kommande veckan. Vraket upptäcktes 2003 i samband med sökningarna efter den saknade DC-3:an. Fyndet publicerades 2007 i TV-serien Vrakletarna. Vraket bedöms ha stort historiskt och vetenskapligt intresse eftersom det är det bäst bevarade fartyget av den typ som dominerade den omfattande Östersjöhandeln mellan bland annat Holland och Sverige under den senare delen av 1600-talet.

Den nya expeditionen är ett samarbete mellan upphittarna av fartyget (Marin Mätteknik och Deep Sea Productions) och Södertörns högskola. Projektet är delvis finansierat av KK-stiftelsen. I forskningsgruppen ingår bland andra professor Johan Rönnby, chef för Södertörns högskolas nya marinarkeologiska centrum (MARIS) och Fred Hocker, forskningschef vid Vasamuséet. Bas för expeditionen är Marin Mättekniks fartyg IceBeam, utrustat med den absolut senaste sjömätningstekniken och avancerade robotar för mätning och filmning av vraket.

Deep Sea Productions producerar en dokumentärfilm om expeditionen, som ska visas av bland annat National Geographic i 124 länder under 2011. 

Kontakt
Johan Rönnby eller Malcolm Dixelius: telefon till IceBeam: 031-334 47 50

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • johan rönnby
  • maris
  • marinarkeologi
  • södertörns högskola
  • spökskepp
  • vrak

Regioner

  • Stockholm

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43