Pressmeddelande -

Tyresö historiedag – aktuell forskning i historisk miljö

Kan en gerilla besegras? Hur samarbetade egentligen Sverige och DDR under kalla kriget? Och hur ser de nya trenderna i historievetenskapen ut? Det och mycket annat får vi veta den 7 maj, då Tyresö historiedag arrangeras på Tyresö slott.

Historiedagen, som i år arrangeras för femte året i rad, är ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, Tyresö kommun och Tyresö gymnasium. Evenemanget riktar sig främst till lärare i historia, religion och samhällskunskap i Stockholmsregionen, men är också öppet för en vidare publik.

Vid årets historiedag möter vi bland andra Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, som uppmärksammats mycket gällande sin forskning om Stasi. Vidare möter vi professor Yvonne Hirdman, Södertörns högskola och Stockholms universitet, som talar om Europas 1900-talshistoria utifrån sin bok Den röda grevinnan (Ordfront 2010). Magnus Olsson, doktorand i historia inom Nationella forskarskolan i historia, berättar om Posten som 1600-talets kommunikationsrevolution. Dagen inleds med ett föredrag av Lars Ericson Wolke, professor vid Försvarshögskolan, som ger en skildring av gerillarörelser i historisk jämförelse.

- Historiedagen gör det möjligt för lärare som undervisar i historia att ta del av ny forskning och att diskutera med forskare. Vi hoppas att lärarna känner sig inspirerade av historiedagens program, säger Elisabeth Elgán, docent i historia vid Södertörns högskola.

Årets program innehåller också tre seminarier med pedagogisk inriktning.

Historiedag på Tyresö slott den 7 maj kl. 9.30-16.00

Program: http://www.tyreso.se/Se-och-gora/Upptack-Tyreso/Historia/Program-historiedagen-2010/

Arrangörer: Tyresö kommun, Tyresö gymnasium och Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Kontakt:

Elisabeth Elgán, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 073-761 80 01

Karl-Erik Säfström, Tyresö kommun, 070-488 99 09

Presskontakt:

Mari Gerdin, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 076-785 41 41

 

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • historia
  • historieforskning
  • humaniora
  • fortbilding

Regioner

  • Stockholm

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43