Pressmeddelande -

Unikt forskningssamarbete mellan Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola

Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola har inlett ett forskningssamarbete kring antikviteter, handel och kulturarv. Samarbetet är ett gott exempel på hur humanistisk forskning och näringsliv förenar sina kompetenser. Projektet har möjliggjorts med bidrag från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som gärna ser mer av denna typ av samarbeten mellan högskola och näringsliv. Forskningsprojektet, som löper på tre år, kommer att belysa komplexa frågor kring olika värdegrunder. När och hur blir ett föremål värdefullt för en större gemenskap, som i fallet med det nationella kulturarvet? Hur hanterar vi vårt kulturarv? Representanter från bland andra museer, kulturinstitutioner och kulturdepartementet kommer att bjudas in till workshops och seminarier för att diskutera kring frågor som dessa. Resultatet presenteras i en sammanfattande publikation.

Stockholms Auktionsverk är världens äldsta auktionshus grundat 1674, vilket erbjuder oss ett unikt konsthistoriskt arkivmaterial. Förutom den stora bredden av kvalitets- och specialauktioner driver Stockholms Auktionsverk även Antikskolan med utbildningar inom konst och antikviteter. Skolan har i dag ca 500 elever.

Södertörns högskola är ett modernt och dynamiskt lärosäte i södra stockholmsområdet som bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik, naturvetenskap och utbildningsvetenskap. Högskolan har ungefär 70 utbildningsprogram och 400 kurser på grund- och avancerad nivå. Södertörns högskola har cirka 15 000 studenter och omkring 800 anställda.

Kontaktpersoner:

Stockholms Auktionsverk: Lena Rydén, rektor Antikskolan, tel: 08-453 67 95, antikskolan@auktionsverket.se
Södertörns högskola: Charlotte Bydler, högskolelektor i konstvetenskap på Södertörns högskola, 08-608 49 33, charlotte.bydler@sh.se

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • forskning
 • forskningsprojekt
 • historia
 • humaniora
 • högskola
 • kultur
 • södertörns högskola
 • antikviteter
 • handel
 • kulturarv
 • museer
 • auktionshus
 • antikskolan
 • utbildning

Regioner

 • Stockholm

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43