Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Missvisande bild om avtal mellan Sodexo och landstinget

I en artikel i Dagens Nyheter i dag, fredag den 30 mars, uppmärksammas Sodexo på grund av ett avtal mellan företaget och Stockholms läns landsting (SLL). Avtalet innebär att Sodexo ansvarar för en av två hjälpmedelscentraler i landstinget.

Dagens Nyheter berättar att landstinget nu väljer att göra en ny upphandling eftersom det nuvarande avtalet anses för kostsamt.

Sodexo vill därför framhålla att inga slutsatser bör dras om Sodexos lönsamhet i hjälpmedelsverksamheten på det sätt som det speglats i artikeln. Bland annat på grund av att Sodexo initialt betalade 263 MSEK till SLL för lagret av hjälpmedel.

Sodexo menar dessutom att det nu gällande avtalet på flera vis har lett till stora fördelar för landstinget och därmed för skattebetalarna.

  1. En verksamhet som var i behov av modernisering har samordnats och effektiviserats, och håller i dag en mycket hög standard och kvalitet. Hela verksamheten är både ISO9001 och ISO14001 certifierad.
  2. Verksamheten har inspirerat landstingets egen verksamhet så att även denna har kunnat utvecklas på ett väldigt bra sätt.
  3. Brukarna, förskrivarna och SLL är nöjda med de tjänster som Sodexo levererar.

Sodexo har vidare föreslagit landstinget att diskutera avtalet, i syfte att hitta en ännu bättre kostnadsnivå för landstinget. Dock har SLL valt att avstå. Diskussioner som hade kunnat leda till lösningar som sparat pengar åt landstinget, och därmed skattebetalarna.

Mot denna bakgrund ser Sodexo fram mot möjligheten att få delta i den nya upphandling som landstinget nu har beslutat om.

För mer information, kontakta:                                                                                 
Stefan Forsgren, Driftområdesdirektör Sodexo Sjukvårdsservice och Logistik
Telefon : +46 8 5788 5786
E-post : stefan.forsgren@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör
Telefon : +46 8 5788 5963
E-post : eva.kristensson@sodexo.com

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Eva Kristensson

Eva Kristensson

Presskontakt Kommunikationsdirektör Communications & Corporate Social Responsibility +46 76502 5963