Yttrandefrihet eller hets?

Tid 29 Maj 2006 19:00 – 19:00

Plats Södra Teaterns Kägelbana

Södran Diskuterar: Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hets? En diskussion om betydelsen av Åke Green-fallet i samarbete med SvenskaHelsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Måndag 29 maj, dörrar 18.00, samtalet startar 19.00, Södra Teaterns Kägelbana Fritt inträde! I december friades pastor Åke Green av Högsta Domstolen från anklagelser om hets mot folkgrupp. Green ägnade en predikan åt att varna för homosexualitet och sa bland annat att "sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren." Fallet prövades av Högsta domstolen som friade pastor Green med hänvisning till såväl yttrandefriheten och religionsfriheten som den uttrycks i Europakonventionen och har tolkats av Europadomstolen. HD menade att det skulle innebära en alltför stor inskränkning i hans rätt att förkunna sin tro att fälla honom för brott. HD:s dom har redan fått konsekvenser för tolkningen av hetslagstiftningen. Men inte bara i sammanhang där yttrandefriheten utnyttjas som ett led i en religionsutövning. Nyligen friades en webansvarig medlem i nationalsocialistisk front från anklagelser om hatbrott riktade mot homosexuella med hänvisning till Greendomen. Tidigare har hovrätten i Nedre Norrland friat spridandet av högerextrema uttryck mot homosexualitet med stöd av Greendomen men även utifrån en tolkning av Europadomstolens praxis. Är det så att Europakonventionen tillåter hets eller missaktning mot homosexuella? Behöver i så fall svensk lagstiftning ändras? Kan religionsfriheten - eller yttrandefriheten - utövas på bekostnad av andra människors rättigheter? Hade det varit annorlunda om en annan skyddsvärd grupp än homosexuella (bi eller transpersoner) varit föremål för pastor Greens predikan? Välkommen till en spännande debatt om yttrandefrihetens gränser! Medverkande: Percy Bratt, (som försvarade Åke Green), Stefan Johansson, riksåklagare, Lena Sveneaus, jurist tidigare Jämställdhetsombudsman, Hans-Gunnar Axberger, professor i medierätt, Hans Ytterberg, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo), Thomas Bull, docent i offentlig rätt samt Arne Ruth, publicist. Södran Diskuterar: Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hets? Måndag 29 maj, dörrar 18.00, samtalet startar 19.00, Södra Teaterns Kägelbana Samarr: Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter Fritt inträde! Med vänliga hälsningar Anneli Gunnar Press- och marknadschef Södra Teatern Mosebacke Torg 1 116 46 Stockholm anneli.gunnar@sodrateatern.com Tel: +46 (0)8 531 99 272 Mobil: +46 (0)70 682 97 25 www.sodrateatern.com

Relaterat innehåll