Pressmeddelande -

Starka kvinnoröster från Palestina

Du ställer dig på ett ställe, det steget utlöser en röst. Det kan vara Nadias fniss. Du tar ett steg åt ett annat håll. Nu hör du ett skrik. Det kan vara Oraibs. Ett kaotiskt ljudlandskap vecklas ut. Du ställer dig tätt samman med de andra i gruppen. Nu möter du kanske den politiska aktivisten Asmaa. Vågar du med din kropp göra en annan människas röst hörd? Hur nära vågar du komma? Våren 2009 åkte Annette Taranto och Anna Källblad till Ramallah för att delta i ett konstnärligt utbyte och kom hem med ett konstprojekt kring kropp, rörelse, makt och rätten att göra sin röst hörd. CLOSE, som projektet heter, har vuxit fram som ett samarbete mellan ett antal organisationer i Palestina och Sverige. Sammanlagt hörs 24 kvinnliga röster från palestinsk vardag, ambitionen är att lyfta bilden av den arabiska kvinnan bortom schablonbilderna. Kvinnorna har själva bestämt vad de vill sjunga, säga eller göra. CLOSE har premiär på Södra Teatern 9 november. Installationen följs av en berättarkväll där sex kvinnor deltar, några av dem medverkar i "CLOSE". Satsningen inleds med samtal och filmvisning på Bio Rio med representanter från de palestinska organisationerna i projektet.

Idén till projektet väcktes av ett mejl där man sökte samarbete med två europeiska skulptörer. Avsändaren var OWCA, Open work-shops for Culture and Arts i Kawbar, Palestina. 10 unga palestinska konstnärer skulle skapa en 20 meter lång skulpterad mural. Projektet, "Outside the Gallery - Celebrating Women in Arts", syftar till att väcka debatt kring kvinnorna i konsten och om offentlig konst och dess roll i Palestinska samhället. Koreografen Anna Källblad fick då idén om ett parallellt projekt till den skulpterade muralen; en mural av levande kroppar och kvinnoröster.

På inbjudan av OWCA och WATC (Women's Affairs Technical Committee) åkte Anna och hennes kollega, sångerskan Annette Taranto till Palestina i juni i år, för att samla på kvinnors röster. Vad rösterna skulle säga, sjunga eller göra lämnades till kvinnorna själva att bestämma. I CLOSE möter du dem; 24 kvinnor med helt olika bakgrunder och yrken. Här hörs journalisten Amal, herdinnan Zeynab, den politiska aktivisten Azmaa, trip-hop-tjejjen Majdal. Det är röster från ett övergivet hus i Birzeit, en kvarterslokal i Haifa, ett hem i Kawbar. Allt samlat i en interaktiv installation där publikens kroppar aktiverar rösterna. Stående tätt tillsammans får man försiktigt leta sig fram i ett landskap av röster.

-Det har varit oerhört inspirerande, vi har slagits av hur starka och orädda dom här kvinnorna är. Det kanske man tvingas att bli när man bor i Ramallah, säger Annette Taranto. Vi har velat lyfta dem som individer, över den generella nyhetsrapporteringen. Det är väl naturligt att den domineras av den politiska laddningen i området, men vi ville se bortom den stereotypa bilden av "den arabiska kvinnan" som tyst och nedtryckt, en bild som vi märkligt nog ofta möter, menar hon .Och vi har mött kvinnor som varken är rädda för att uttrycka sina åsikter eller ta plats. Det är verkligen starka röster, tillägger Annette.

Den skulpterade muralen som inspirerade till CLOSE har väckt många känslor och frågor kring kvinnans kropp i det offentliga rummet, hennes sexualitet och sensualitet. Den avtäcks den 22 oktober i Ramallah. CLOSE visades för första gången den 3/10 i Ramallah. Den 9/11 får den svenska publiken höra samma röster.

"CLOSE" - stänga, tillsluta, avsluta, få igenom, förenas, omsluta, nära, dold, tryckande, kvav, instängd, förtrolig, intim, noggrann, svåravgjord" (möjliga betydelser av close ur Modern engelsk-svensk ordbok PRISMA)

Anna Källblads arbete rör sig mellan scenföreställningar och installationer, ofta med interaktiva inslag. Makt och intimitet är återkommande teman och hur förhållandet publik-aktör påverkar och blir en del av ett verk. T ex Härmapan, ett samarbete med Uglycute, en platspecifik dansföreställning i Reaktor 1 c/o Moderna Dansteatern 2008 under vilken ett antal föremål tillverkades som sedan såldes till publiken, och Hoppsa Universum där publiken genom sina rörelser kunde spela musik och ljussätta ett rum i Botkyrka Konsthall 2007. Källblad är också aktuell som koreograf i Foldout av Katarina Eismann på Uppsala konstmuseum och med koreografi till musikvideon Daniel med Bat For Lashes av Johan Renck. Verksam som koreograf i Stockholm sedan 2000 och före det som dansare med Cristina Caprioli, Eva Lundqvist/Vindhäxor, Efva Lilja, Helena Franzen och Gunilla Heilborn m.fl.

Annette Taranto är sångerska, specialiserad på tidig musik och fri improvisation. Hon har de senaste åren arbetat med att vidga sångerskans möjliga roll i konstnärliga samarbeten. De små nyanserna, människans sårbarhet och kollektiva beteenden ligger henne nära om hjärtat. Hon vill tänja på rösten som redskap på scen, i installations och performance-sammanhang, och är intresserad av röstens kroppslighet. Hon har tidigare arbetat tillsammans med Anna Källblad i föreställningen Härmapan och sjunger/har valt och arrangerat musiken (tillsammans med Chrichan Larson) i filminstallationen Folout av Katarina Eismann, aktuell på Uppsala konstmuseum i höst. Foldout kretsar kring hur vi förhåller oss till det ofattbara och ogreppbara arv som det andra världskriget lämnat. Framtida projekt är en föreställning om den moderna människans melankoli samt Polyfonix - forskning och föreställning om flerstämmighet.

Övriga medverkande:
Jamie Fawcus - ljudteknik, klangregissör
Anders Friberg - video och audio-interaktion

CLOSE - personligt
Berättarkväll på Södra Teatern, Stockholm, tisdag 10/11 kl 18:30, baren öppen från kl 18:00
Sex kvinnor som medverkar i installationen "CLOSE" berättar sina historier ur livet. Historierna lyfter frågor om kvinnors tillgång till makt och den betydelse det har för demokrati, fredsprocesser och samhällets utveckling.

Medverkande är bl.a. Sonia Nimr - professor i historia vid universitetet i Birzeit och har doktorerat i muntlig tradition.

"Jag har just haft en lektion för lärare, det är tungt för de är så gamla och konservativa. I deras föreställningsvärld finns ingen kunskap utom i böckerna - det är svårt att få dem att förstå att det muntliga berättandet är en minst lika viktig kunskapskälla. Mitt mål är att få dem att gå ut bland folket och lyssna på deras berättelser om det som inte står i våra historieböcker. Vår historia är skriven av kolonisatörer, och saknar det verkliga livets kunskap, känslor och dofter."

Asmaa Azaizeh - radiojournalist i Haifa.
"Min röst är så mörk att jag utan ansträngning kan passera som man. Om man blundar."

Anna Talisman - född i Ukraina och kom till Israel för 18 år sedan. Anna är socialarbetare och tar i sin politiska aktivism avstamp i sin lesbiska identitet. Hon arbetar mot den homofobi som finns i ryskspråkig israelisk press. Verkar i Coalition of Women for peace.
"Jag vill lära mig mer, även om det är skrämmande"

Close - vilken mening finns det i konsten?
Film och samtal, torsdag 29 oktober kl 19:00, Moderna Dansteatern, c/o Bio Rio, Hornstull
Med utångspunkt i konstprojektet CLOSE diskuteras kulturens roll i biståndsprojekt. Vilken uppgift fyller kulturella utbyten? Vilka fallgropar finns det? Vad kan man lära och vad kan man ge? I samtalet medverkar, förutom Anna Källblad och Annette Taranto, Julia Bailey som är koordinator på OWCA - Open Workshops for Culture and Arts, och Mazen Saádeh som är dokumentärfilmare och grundare av OWCA. OWCA är en samarbetsparterna i CLOSE.

Kl 20:00 visas dokumentärfilmen My friend my enemy av Mazen Saádeh. I filmen får vi möta en grupp unga kvinnor från USA, Israel, Västbanken och Gazaremsan som alla möts på ett fredsläger sommaren 2000. Två år senare utbryter den andra intifadan och en av flickorna grips. Vi får nu följa kvinnornas kamp med sig själva för att kunna sluta upp kring sin fängslade syster och inte falla tillbaka till gamla fördomar och hat. Mazen följde de unga kvinnorna under ett års tid och skapade med sin film ett unikt tillfälle att ta del av palestinska och israeliska ungdomars liv mitt under pågående konflikt.

CLOSE stöds av Svenska institutet, Stockholms stad (Jalla), Konstnärsnämnden och Kulturrådet.

CLOSE produceras av Once Upon A Time och genomförs i samarbete med OWCA, WATC, KTH, Södra teatern, Moderna dansteatern, Fabula Story-telling, Kvinna till kvinna och Kvinnor för fred

CLOSE tre hållpunkter i Stockholm:
CLOSE - Vilken mening finns det i konsten? Samtal kl 19:00, filmen visas kl 20:00, Moderna dansteatern c/o Bio Rio
CLOSE - din kropp, hennes röst. Interaktiv installation, måndag 9 november kl 18:30, baren öppen från kl 18:00, Södra teaterns Kägelbana
CLOSE - personligt Berättarkväll tisdag 10 november kl 18:30, baren öppen från kl 18:00, Södra teaterns Kägelbana

Med vänliga hälsningar
Anneli Gunnar
Head of Public Relations\anneli.gunnar@sodrateatern.com
SÖ D R A T E A T E R N - en del av Riksteatern
Sveriges Internationella Scen \ Musik \ Teater \ Debatt
Sweden's Foremost International Venue \ Music \ Theatre \ Debate
Mosebacke Torg 1-3, SE 116 46 STOCKHOLM
Phone: +46 8 531 99272 \ + 46 8 531 99 400 \ Fax: +46 8 64118 65 Cellphone/SMS: +4670682 9725
View our entire program at http://www.sodrateatern.com

Ämnen

  • Teater

Taggar

  • södra teatern
  • close, palestina, annette taranto, anna källblad, sonia nimr, asmaa azaizeh, anna talisman, julia bailey ,mazen saádeh,