Gå direkt till innehåll
Som sjätte bank i Sverige har Södra Dalarnas Sparbank undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.
Som sjätte bank i Sverige har Södra Dalarnas Sparbank undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Pressmeddelande -

Södra Dalarnas Sparbank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Södra Dalarnas Sparbank har en viktig roll i den lokala samhällsutvecklingen och har arbetat med samhällsnytta sedan 1837. Därför är det naturligt att utveckla ansvaret och bidra till att minska klimatförändringarna. Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet ska nu banken kontinuerligt stärka sin positiva påverkan och samtidigt minska den negativa påverkan som dess verksamhet, produkter och tjänster kan ha på samhälle och miljö.

- Som bank har vi en stor möjlighet att påverka och det är viktig att vi bidrar till den omställning som just nu sker i samhället. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé och nu vill vi stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare och fortsätta ta ett långsiktigt ansvar för miljö, samhälle och kunder, säger Jonas Nyberg, VD för Södra Dalarnas Sparbank.

Vad innebär åtagandet?
Södra Dalarnas Sparbank måste anpassa sin affärsstrategi så att den ligger i linje med och bidrar till FN:s globala utvecklingsmål och Parisavtalet. Under kommande 18 månader ska banken påvisa en tydlig förflyttning genom att:

  • Tydliggöra vilka mål banken åtar sig att uppfylla
  • Visa vilken påverkan banken kan göra inom hållbarhetsområdet
  • Arbeta tillsammans med sina kunder för att uppmuntra och möjliggöra långsiktigt hållbara ekonomiska aktiviteter
  • På ett transparant sätt följa upp och rapportera hur den bidrar positivt och negativt till hållbarhetsmålen.

Södra Dalarnas Sparbank är den sjätte banken i Sverige som undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet: 

  1. SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
  2. Svenska Handelsbanken
  3. Swedbank AB
  4. SBAB Bank
  5. Roslagens Sparbank
  6. Södra Dalarnas Sparbank AB

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Vår enda aktieägare är Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, tillsammans med den delar vi årligen ut ca 2 miljoner av våra vinstmedel till projekt och sponsring som bidrar till att utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Vi verkar i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Vårt huvudkontor finns i Hedemora och ett filialkontor i Säter. Vi har en affärsvolym på drygt 13 miljarder kronor och 40 medarbetare.

Presskontakt

Therese Oljans Backlin

Therese Oljans Backlin

Presskontakt Marknadsansvarig 022535820

Södra Dalarnas Sparbank är Dalarnas äldsta Sparbank, 185 år.

Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Vår enda aktieägare är Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, tillsammans med den delar vi årligen ut ca 2 miljoner av våra vinstmedel till projekt och sponsring som bidrar till att utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i.

Vi har vår verksamhet i Hedemora, Säters och Avesta kommun. Huvudkontoret finns i Hedemora och i Säter kan du besöka vårt lokalkontor.

Banken har 40 anställda och en affärsvolym på 13 miljarder kr.

Vi erbjuder dig våra tjänster med personlig service och engagemang.

Vi kan erbjuda dig som kund traditionella banktjänster såsom kassa, lån, betalning och sparande. Utöver dessa tjänster kan vi också erbjuda specialkompetens inom företag, juridik, lantbruk och skog, försäkringar samt aktiehandel. Och allt detta kan du upptäcka under ett och samma tak, lokalt.

Södra Dalarnas Sparbank
Hökartorget 5
776 28 Hedemora