Gå direkt till innehåll
Kan pulsåderbråck komma att behandlas med anti-diabetika? – Ett translationellt forskningsfokus vid Södertälje Sjukhus

Kan pulsåderbråck komma att behandlas med anti-diabetika? – Ett translationellt forskningsfokus vid Södertälje Sjukhus

Tid 30 Januari 2020

Plats Södertälje Science Park / KTH, Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Södertälje Sjukhus hyr sedan 5 år tillbaka lokaler vid Biovation Park Telge i Snäckviken. Tidigare tillhörande AstraZeneca är dessa lokaler forskningslaboratorium med all nödvändlig utrustning för translationell medicinsk forskning, där kunskap, mekanismer och tekniker från grundläggande vetenskaper/experimentell forskning nyttjas för framställning av läkemedel, sjukdomsförebyggande och diagnostiska metoder. Samtidigt som problem i vården ligger till grund för experimentell forskning för att nå förbättrad diagnostik-och/eller behandlingsmetoder.

Den translationella forskning som bedrivs vid Södertälje Sjukhus kopplas tydligt till Regionens utmaningar med de stora kroniska folksjukdomarna. Detta genom fokus på forskningsprojekt som syftar till prevention, bättre behandlingar och bot av vanliga kirurgiska folksjukdomar, diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, samt obesitas.

Övervikt kopplas också till metabol sjukdom och diabetes

Överviktskirurgi är idag den mest framgångsrika behandlingen av obesitas, men även om det största flertalet patienter når kraftig viktnedgång gör inte alla det. Vad gör skillnaden? Kan vi identifiera faktorer som gör att vi kan hitta den typ av kirurgi som är rätt för en viss patient/patientgrupp? Kan vi hitta nya mindre invasiva sätt att nå samma viktnedgång?

Övervikt kopplas också till metabol sjukdom och diabetes som leder till ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar. Men vi ser att diabetiker mer sällan drabbas av bråck på stora kroppspulsådern. Vad beror det på? Kan läkemedel som används för diabetiker idag också användas för att behandla pulsåderbråck och motverka utvecklingen av små ofarliga bråck till livshotande tillstånd ?

Medverkande

Camilla Krizhanovskii

Ph.D., Associate Professor, Head of Diabetes Research Unit, Södertälje Sjukhus

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Klas Mattsson

Klas Mattsson

Presskontakt Tf. kommunikationsansvarig 073-314 70 49

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion

Södertälje Science Park är både ett kunskapsintensivt område och ett företag som samverkar mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi utvecklar, knyter ihop och stödjer små och stora aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja hållbar produktion lokalt, regionalt och nationellt.

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
15136 Södertälje
Sverige