Gå direkt till innehåll
Hur ska vi få till en hållbar tillväxt framåt?

Pressmeddelande -

Hur ska vi få till en hållbar tillväxt framåt?

Science Week 2021 som pågår mellan den 3-5 februari öppnas med frågan ”Hur ska vi få till en hållbar tillväxt framåt?”. Vad innebär det för strategisk omställning för företag och det offentliga? En panel med representanter från AstraZeneca, Scania, Region Stockholm, Södertälje kommun och Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet deltar och diskuterar detta och ger en översikt om nuläget.

Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet ger en inblick i nuläget och varför företag behöver ställa om, samverka och anpassa sina affärsstrategier för att behålla kunder, anställda, investerare och inte minst hur de unga, framtidens generation, ser på frågan.

Stockholmsregionen och Södertälje är viktig för hela Sveriges export. Stockholmsregionen står för 25 procent av varuexporten och 1/3 av tjänsteexporten i Sverige. Region Stockholm presenterar Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi med fokus på hållbarhet (remissversionen) och en ny rapport om export och globala värdekedjor presenteras.

- Det är tydligt att Stockholmsregionen är en viktig del av Sveriges exportkedja. Varor för runt 350 miljarder kronor exporteras varje år från regionen, och 10 000 exportföretag är representerade i länet. Vi måste nu satsa på områden där regionen har en konkurrensfördel samtidigt som vi måste ställa om för att exporten ska bli mer hållbar. Säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd.

Medverkande i panelen

JOHAN KUYLENSTIERNA
Ordförande, Klimatpolitiska Rådet

GUSTAV HEMMING (C)
Tillväxt, samhällsplanering- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm

JAKOB LUND
Kommunikationsdirektör, AstraZeneca

BOEL GODNER (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

ANDREAS FOLLÉR
Hållbarhetschef, Scania

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentatörer Science Week

ROBERT KINGFORS
VD, Södertälje Science Park AB

EVA HELÉN
Science Week general, Södertälje Science Park AB

LYDIA CAPOLICCHIO
Moderator

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OM SCIENCE WEEK
Science Week är ett forum som driver omställningen till en hållbar värld genom att skapa delaktighet, diskussion och opinion kring vår tids viktigaste frågor. 2021 tar vi klivet till ett digitalt format och sänder seminarier, panelsamtal och workshops mellan 3-5 februari, live på webbplatsen och via en kanal på di.se Huvudteman är hållbart samhälle, hållbar produktion, hållbara städer och entreprenörskap.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion, etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion, verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje, och verka för en säkrad regional kompetensförsörjning. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH.

Presskontakt

Eva Helén

Eva Helén

Utvecklingsstrateg 076-648 33 60

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion

Södertälje Science Park är både ett kunskapsintensivt område och ett företag som samverkar mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi utvecklar, knyter ihop och stödjer små och stora aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja hållbar produktion lokalt, regionalt och nationellt.

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
15136 Södertälje
Sverige