Gå direkt till innehåll
Nationell nod för hållbar produktion lanseras under Grand Opening av Science Week

Pressmeddelande -

Nationell nod för hållbar produktion lanseras under Grand Opening av Science Week

Idag lanseras en nationell nod med namnet SuPr (Sustainable Production), som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet, institut, regioner och myndigheter i en gemensam ambition att utveckla framtidens hållbara produktionssystem.

Tillverkningsindustrin i Sverige befinner sig i början av en enorm transformation, drivet av ökade krav på hållbarhet och förändrade förutsättningar i bolagens värdekedjor. Därför lanseras nu en nationell nod för hållbar produktion med bas i Södertälje. Noden utgör en ”arena” och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra den spets-FoU som ingående aktörer bedriver angående hållbar produktion. Målet är att noden ska möjliggöra utökade FoU-satsningar och spridningsaktiviteter såväl gemensamt som hos de enskilda medlemmarna.

Uppdraget att driva noden kommer från Vinnova och de välkomnar nu fler aktörer att ansluta sig och vara med i samarbetet som startas upp under 2021.

- För oss på Vinnova är Hållbar industri ett prioriterat område och vi ser fram emot en ökad aktivitet och samordning inom Hållbar produktion med den nya noden SuPr. Det värmer att se det industriella engagemanget och satsningen från Södertälje kommun i detta gemensamma projekt. Tillsammans kan vi göra större skillnad än var och en för sig.
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

- Redan från starten av Södertälje Science Park har vi haft fokus på hållbar produktion och det är mycket roligt och hedrande att få uppdraget att etablera SuPr. Med den här satsningen bjuder vi in till ett nationellt samarbete som kommer ge oss möjlighet att öka tempot och kraftsamla för hållbarhet och cirkuläritet inom industrin.
Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park

Våra samarbetspartners skapar och utvecklar idéer, metoder och affärsmodeller som sedan sprids och implementeras i svensk industri. Samverkan mellan dessa aktörer ger ökade möjligheter att etablera livscykelbaserade produktionsprocesser där alla resurser utnyttjas och förnyas på ett optimalt sätt.

- Fantastiskt roligt att vi får satsa på en nationell nod för hållbar produktion. Med dagens klimatläge behövs kraftsamling från alla aktörer. Noden ger en möjlighet att förstärka dagens innovationssystem ytterligare.
Monica Bellgran, professor inom produktionsledning på KTH

Den nya nationella noden för hållbar industriproduktion presenteras vid Grand Opening på Science Weeks första dag, onsdag 3 februari. Science Week sänds live på scienceweek.se och på Dagens Industris webbplats.

Läs mer om SuPr

Se Grand Opening av Science Week 2021


Medverkande under Grand Opening av Science Week 2021

Henrik Henriksson
Vd, Scania

Leif Johansson
Ordförande, AstraZeneca

Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova

Margareta Groth

Enhetschef på avdelning Industriell utveckling, Vinnova

Boel Godner (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

Gustav Hemming (C)
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm

Lars-Henrik Jörnving
Ordförande, Södertälje Science Park

Sigbritt Karlsson
Rektor, KTH

Robert Kingfors
Vd, Södertälje Science Park

Thomas Frostberg
ModeratorRelaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion, etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion, verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje, och verka för en säkrad regional kompetensförsörjning. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH.

Presskontakt

Eva Helén

Eva Helén

Utvecklingsstrateg 076-648 33 60

Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion, etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion, verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje, och verka för en säkrad regional kompetensförsörjning. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH.

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
15136 Södertälje
Sverige