Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Över 4500 nyfikna deltagare på Södertälje Science Week

De första två dagarna av Södertälje Science Week blev både kunskapsintensiva, kreativa och fruktbara med 100 seminarier och workshops. Södertälje Science Park uppskattar att över 4500 personer redan nu har besökt Science Week som engagerar hela Södertälje, från gymnasieelever och forskare till företagsledare, mellan den 30/1 - 2/2.

Scania visar under veckan sina framtida planer för att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem. Med över 16 000 anställda inom både forskning, produktion och utveckling i Södertälje är kompetensförsörjning och hållbarhet högsta prioritet för transaportbolaget. Ett konkret exempel Scania gav under onsdagen var att om det byggs en elväg från Södertälje till Helsingborg kan utsläppen på den sträckan minskas till hälften. De lyfte även fram att för att lyckas med hållbara transportlösningar är partnerskap och samarbeten mellan samhälle, akademi och näringsliv helt avgörande.

– Södertälje Science Week första dagar har varit en succé med över 4500 deltagare. Det här är verkligen samverkan på riktigt!, säger Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park.

Södertälje kommun berättade under torsdagen om nya, smarta digitala lösningar i staden, bland anat hur man jobbar med öppna data och hur man kan sätta sensorer i vägavspärrningar för att hindra illegal dumpning av avfall.

–I år engagerar vi verkligen hela staden. Nytt för i år är att vi har Södertäljes gymnasieelever på plats. De får lära sig om framtidens teknik, innovation och den hållbara staden. De kommer med kreativa lösningar på stadens utmaningar i InnovationCamp. Bland annat deltog de i en workshop om hur framtidens Centrum kan bli en levande mötesplats, säger Eva Helén, utvecklingsstrateg Södertälje Science Park.

Gymnasieeleverna fick även ”framtidsluncha” med yrkesverksamma inom Södertäljes näringsliv och få tips om jobb och karriär.

Södertälje sjukhus berättade under onsdagen om sin nya akutmottagning som är uppbyggd kring en ny team-modell istället för den traditionella professionsbaserade. De visade även praktiskt hur man i likhet med flygindustrin kan träna akuta situationer genom simulering. Södertälje sjukhus är ett av få sjukhus i Stockholms län som visar fina siffror och en ökande kvalitet. Utmaningarna är många, exempelvis befolkningstillväxt, migration, en åldrande befolkning, ökade kostnader och kompetensförsörjning lyftes fram som exempel. Vd:n för Södertälje sjukhus Christophe Pedroletti poängterade att privat och offentlig sektor i staden redan nu samarbetar bra men att detta behöver öka för att möta de framtida utmaningarna.

AstraZeneca visar under Södertälje Science Week sina satsningar på framtidens virtuella fabriker och digitala läkemedel samt berättar om sina satsningar inom hållbarhet och kompetensförsörjning. Per Alfredsson, chef för produktion och varuförsörjning, Astra Zeneca, lyfter bland annat behovet av framtida kompetens inom de naturvetenskapliga ämnena. KTH presenterar i samverkan med industrin senaste forskningen inom Lean och avancerad hållbar produktion och hur Sverige fortsatt ska vara en ledande industrination. På Södertälje Science Park kan ungdomar i Södertälje träffa framstående världsföretag såväl som små innovativa företag, använda prototypverkstad och själva upptäcka hur intressant teknik och naturvetenskap är.

Under torsdagen arrangerade Matlust vid Södertälje Science Park seminariet Food Planning med både svenska och internationella föreläsare. Framtidens hållbara livsmedelsförsörjningssystem togs upp samt behovet av en ny krisberedskap på alla nivåer i samhället. Klimatförändringarna gör även att vi måste försöka öka vår inhemska produktion av livsmedel.

För samtliga programpunkter vänligen se: scienceweek/program2019/

Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje.

Press

Information och pressbilder finns på:

https://www.mynewsdesk.com/se/soedertaelje-science-park

För intervjuförfrågningar vänligen kontakta Liza Skoglund, liza@balodis.se, 0723-50 92 22

För mer information vänligen kontakta:

Eva Helén, Utvecklingsstrateg Södertälje Science Park, 0766-483 360, eva.helen@sscp.se

Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Inom Södertälje Science Park är även KTH etablerade med 1 200 utbildningsplatser och helt nya forskartjänster. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden. Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun, KTH och Acturum.

Ämnen

Regioner


Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Inom Södertälje Science Park är även KTH etablerade med 1 200 utbildningsplatser och helt nya forskartjänster. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden. Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun, KTH och Acturum.

Presskontakt

Klas Mattsson

Klas Mattsson

Presskontakt Tf. kommunikationsansvarig 073-314 70 49

Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion, etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion, verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje, och verka för en säkrad regional kompetensförsörjning. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH.

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
15136 Södertälje
Sverige