Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Stockholm presenterar senaste siffrorna om tillverkningsindustrin under Science Week -Södertälje är motorn i länets tillverkningsindustri

I samband med Science Week i Södertälje, som startar idag den 29 januari, släpper Region Stockholm sin nya rapport Tillverkningsindustrin i Stockholms län. Södertälje kommun sticker ut med överlägset högst andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Här finns 35 procent av kommunens alla arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin vilket kan jämföras med motsvarande andel i länet som är fem procent. Södertälje är även en av de nio kommuner i Stockholms län där antalet anställda ökat sedan 2007.

Tillverkningsindustrin är starkt specialiserad i Södertälje och andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin är sju gånger högre än länet i övrigt. Stockholms län har näst högst sysselsättning inom tillverkningsindustrin i Sverige (efter Västra Götaland) med cirka 63 000 anställda, av dessa har cirka 28 procent sin arbetsplats i Södertälje. Södertälje kan därmed sägas utgöra motorn för länets tillverkningsindustri och är en viktig knutpunkt för att hållbarhetssäkra Sveriges framtida industri.

För varje jobb inom transportmedelsindustrin i Södertälje skaps 0,84 nya arbetstillfällen

Den nya rapporten visar tydligt hur ett arbetstillfälle skapar ett annat. För varje arbetstillfälle som skapas inom transportmedelsindustrin i Södertälje skapas ytterligare 0,84 arbetstillfällen i länet, vilket anses mycket. För tillverkningsindustrin i genomsnitt skapas 0,65 nya jobb för varje jobb.

Framtidens industrier behöver ställa om och tänka hållbarhet i alla led. Södertälje är, som Region Stockholms nya rapport visar, en naturlig samlingsplats för hållbar produktion då storföretag som Scania och AstraZeneca samt KTH finns representerade på orten. Vi som kommun sticker ut i Sverige då vi har överlägset högst andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin, säger Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park.

Science Week kraftsamlar varje år kring svensk, hållbar, konkurrenskraftig industri och Stockholmsregionen som motor för framtiden. Forskare, entreprenörer, studenter, gymnasieelever, företag och anställda möts för att inspireras, lära och diskutera framtidens hållbara lösningar och idéer. Över 100 olika programpunkter presenteras.

I Södertälje har nästan hälften av de sysselsatta i industrin en eftergymnasial utbildning

Tillverkningsindustrin är viktig eftersom den genererar stora exportinkomster till länet.

Varuexporten från Stockholms län genererade exportinkomster på ca 352 miljarder kronor 2018. Det motsvarade ungefär en fjärdedel av Sveriges totala exportvärde år 2018. Även om antalet sysselsatta i industrin minskat under senare år har produktiviteten ökat i och med automatisering och digitalisering. Sedan år 2007 har varuexporten per sysselsatt ökat från knappt 3,5 miljoner till nästan 5 miljoner kronor.

Stockholms län är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion

Regionen står för nästan en tredjedel av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och 25 procent av såväl sysselsättning som varuexport. Stockholmsregionen har en stark näringslivsstruktur och förnyelseförmåga som uppvisar både branschbredd, vilket gör regionen resilient och robust, och en hög grad av specialisering. De 26 kommunerna i Stockholms län är specialiserade inom olika näringar.

Rapporten är en fördjupning om tillverkningsindustrin och är en del av en kommande större näringslivsanalys för Stockholms län. Tillsammans utgör de ett underlag i arbetet med en kommande regional näringslivs- och tillväxtstrategi. För mer information vänligen läs mer om rapporten här: http://rufs.se/publikationer/2019/tillverkningsindustrin/

Ämnen

Regioner


Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Inom Södertälje Science Park är även KTH etablerade med 1 200 utbildningsplatser och helt nya forskartjänster. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbar produktion. Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun,och KTH.

Presskontakt

Charlie Watz

Charlie Watz

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0768-550814
Eva Helén

Eva Helén

Presskontakt Utvecklingsstrateg 076-648 33 60