Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Succé för årets Science Week i Södertälje – 5 000 besökare

Science Week i Södertälje, mellan den 29 januari och första februari, blev en succé med över 5000 besökare, 1 000 fler än 2019, och 150 programpunkter. Det senaste årets ökade medvetenhet kring vikten av hållbarhetsarbete på alla nivåer i samhället och i industrin märktes tydligt under hela veckan. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) inledningstalade tillsammans med bland andra Katarina Ageborg, Chief Compliance Officer, global hållbarhetschef och Sverige vd, Astra Zeneca, Iréne Svenonius (M), Finansregionråd, Region Stockholm, Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun och Henrik Henriksson, vd Scania.

Science Week kraftsamlade i år kring svensk, hållbar, konkurrenskraftig industri och Stockholmsregionen som motor för framtiden. Forskare, entreprenörer, studenter, gymnasieelever, företag och anställda möttes för att inspireras, lära och diskutera framtidens hållbara lösningar och idéer.

Även den yngre generationen var på plats, totalt deltog 500 gymnasieelever från Södertälje, Tumba, Tullinge och Strängnäs. Extra stor uppmärksamhet under veckan fick Hack for Södertälje, framtidens industri 4.0, robotisering/digitalisering och möjligheten att printa ut sig själv som ett konstverk i 3D.

I år har Stockholm som region för hållbar industri verkligen uppmärksammats. Detta skapar bra förutsättningar för oss i Södertälje att skapa en nationell nod för hållbar produktion. Det var en hög nivå på diskussioner och innehåll med över 5 000 deltagare, säger Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park.

  • Hack for Södertälje 2030 visade på både kreativa och innovativa lösningar och inspel till utvecklingen av framtidens Södertälje. Vinnare efter 24 timmars arbete blev gruppen SOS, Söder om Söder.
  • KTHs paneldiskussion om cirkulär ekonomi och industrins transformation visade tydligt att industrin och ledarskapet behöver anpassa sig efter helt nya utmaningarna, och det måste gå fort. Omställningen i många branscher kräver helt nya lösningar och samarbeten.
  • Astra Zeneca och Scania poängterade att hållbarhet måste genomsyra hela verksamheten för att företaget och dess produkter och tjänster ska vara trovärdiga och relevanta för anställda, kunder, samhället och investerare.

I samband med Science Week släppte även Region Stockholm rapporten Tillverkningsindustrin i Stockholms län som visar att Södertälje kommun sticker ut som den kommun som har överlägset högst andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Här finns 35 procent av kommunens arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin vilket kan jämföras med motsvarande andel i länet som är fem procent. Södertälje är även en av de nio kommuner i Stockholms län där antalet anställda ökat sedan 2007.

Stockholms län har näst högst sysselsättning inom tillverkningsindustrin i Sverige (efter Västra Götaland) med cirka 63 000 anställda, av dessa har cirka 28 procent sin arbetsplats i Södertälje. Södertälje kan därmed sägas utgöra motorn för länets tillverkningsindustri och är en viktig knutpunkt för att hållbarhetssäkra Sveriges framtida industri.

För mer information vänligen kontakta:

Eva Helén, utvecklingsstrateg Södertälje Science Park, 0766-48 33 60, eva.helen@sscp.se
Charlie Watz, kommunikationsansvarig, Södertälje Science Park, 0768-55 08 14, charlie.watz@sscp.se
Robert Kingfors, vd, Södertälje Science Park, 0703-92 95 00, robert.kingfors@sscp.se

Ämnen

Regioner


Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena i södra Storstockholm. Inom Södertälje Science Park är även KTH etablerade med 1 200 utbildningsplatser och helt nya forskartjänster. Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli den nationella noden för hållbar produktion. Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun,och KTH.

Presskontakt

Klas Mattsson

Klas Mattsson

Presskontakt Tf. kommunikationsansvarig 073-314 70 49

Södertälje Science Park är en innovativ utvecklingsarena

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion, etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion, verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje, och verka för en säkrad regional kompetensförsörjning. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH.

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
15136 Södertälje
Sverige