Gå direkt till innehåll
Uppstart av Friends of Södertälje Science Park

Pressmeddelande -

Uppstart av Friends of Södertälje Science Park

Vi startar upp ”Friends of Södertälje Science Park”, ett program med syfte att främja utvecklingen hos producerande företag i Stockholmsområdet. Programmet är kostnadsfritt och en blandning av nätverksbyggande, kompetenshöjande aktiviteter och matchningar mellan företagens behov och tillgängliga resurser.

- Den 29 september mellan 9.00-11.00 arrangerar vi första träffen och kommer att fortsätta med träffar kvartalsvis – både fysiskt och digitalt, säger Mikael Ek, projektledare på Södertälje Science Park och ansvarig för utvecklingen av programmet.

Företagen som är med i Friends är först med att få information om kommande program och aktiviteter som Södertälje Science Park genomför själva och tillsammans med andra aktörer inom Stockholms innovationssystem. 

- Vi vill skapa intressebaserade nätverksgrupper som ger företagen möjlighet att t ex träffa representanter från storbolagen i vår närhet, som Scania och AstraZeneca, i aktuella frågeställningar som cirkulär omställning eller digitalisering, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park. Vi vill ge företag möjlighet att träffa och diskutera med det stora antalet aktörer vi har i vårt nätverk inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

- Innehåll och fokus är och kommer vara styrt av vad medlemsföretagen uttrycker ett behov av. Är det t ex så att många företag brottas med kompetensförsörjning och vi ser att vi kan tillföra värde genom att ta upp denna fråga så ordnar vi något på det temat, säger Mikael Ek. Vår första träff kommer att fokusera en hel del kring stora bolags inköpsperspektiv och relationer med underleverantörer.

En del handlar om att stärka företagen i förmåga och kännedom att ta del av de resurser och kompetenser som finns inom akademi i form av forskare, studenter, praktikanter och utbildningar. Programmet Friends of Södertälje Science Park riktar sig till små och medelstora företag med produktion och/eller industrinära tjänster.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats och initiera och driva projekt. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en mötesplats som är ledande inom hållbar produktion, etablera och driva en nationell nod för hållbar produktion, verka för en starkare region genom ett starkare och attraktivare Södertälje, och verka för en säkrad regional kompetensförsörjning. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH.

Presskontakt

Södertälje Science Park är mötesplatsen för hållbar produktion

Södertälje Science Park är både ett kunskapsintensivt område och ett företag som samverkar mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi utvecklar, knyter ihop och stödjer små och stora aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja hållbar produktion lokalt, regionalt och nationellt.

Södertälje Science Park
Kvarnbergagatan 12
15136 Södertälje
Sverige