Sörmlands museum öppnar ny utställning om mathantverk den 7 november

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2020 15:43 CET

Fyll Skafferiet! Från självhushåll till trend heter utställningen som berättar om hur mat och matlagning har gått från att vara en överlevnadsfråga till att bli en statussymbol.

Invigning av Gripes modellteatersamling på Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 14:24 CEST

​Den 3 oktober öppnar en ny permanent utställning med tillhörande magasin på Sörmlands museum. I fokus står den deposition av hundratals modellteatrar museet förvaltar, Harald Gripes samling.

​60 konstnärer antagna till Sörmlandssalongen 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2020 13:08 CEST

Nu har juryn gjort sin bedömning och valt ut 60 konstnärer med sammanlagt 117 verk som ska ställas ut på Sörmlandssalongen som invigs på Sörmlands museum den 7 november.

Utställningen ​Hållbara hus öppnar på Nynäs - Om hållbart byggande med naturliga material

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 15:39 CEST

Utställningen Hållbara hus handlar om hur vi kan dra nytta av att använda traditionella material och tekniker för ett bättre hållbart byggande.

Den 19 juni öppnar fotoutställningen Bilder som berättar utomhus på fyra platser i Sörmland

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 13:00 CEST

Bilder plockas fram ur arkiv och museers fotosamlingar och visas under bar himmel längs vanliga promenadvänliga stråk.

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:00 CEST

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han är författare till flertalet böcker bland annat om rasbiologins utveckling och tvångssterilisering. Nu senast Mannen som ordnade naturen, en biografi om Carl von Linné.

Sörmlands museum är Årets museum 2020!

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 13:50 CEST

Sörmlands museum tilldelas utmärkelsen Årets museum 2020 av Sveriges museer och Svenska ICOM för sitt arbete med att tillgängliggöra museets samlingar för publiken.

Talman Andreas Norlén och landshövding Beatrice Ask besöker Sörmlands museum den 28 augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 12:17 CEST

Båtar och badrum på Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 10:00 CEST

Sveriges största barbåtstävling går av stapeln i digital form. Vår populäraste kurs ”Bygg naturliga våtrum” är fullbokad på Nynäs slott, välkommen att träffa klimatsmarta byggare in action.

Utställningen Tack för din ansökan! öppnar på Kulturhuset Multeum den 27 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 11:47 CEST

Tack för din ansökan! En utställning om flykt och migration. Om väntan på svar och om att leva i paus. Visas på Kulturhuset Multeum i Strängnäs 27 juni - 15 augusti.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • jenonnjgy.xfkadhntwneluhiunrs@tirejugiwqonyhsofyrmtllaxpndxt.swneww
 • 076 770 38 00
 • 072-213 47 11

 • Presskontakt
 • Enhetschef Kommunikation
 • Kommunikation
 • nahvtasfliyua.zpbeqzrgddgricenam@rdteghoioygnsznorgzmljranzad.kgseik
 • 0721-43 35 06

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Sörmlands museum
 • kanprilrn.vis.wyanxgdessrsomsoqxn@fvreyigilzonnbsomgrmwzlasandng.slieeh
 • 0790-61 02 36

Om Sörmlands museum

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och samtidskonst som verktyg

Sörmlands museums vision är att vidga vyer och väcka engagemang.

Museets verksamhet ska bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Sörmlands museum har:
•Människan i centrum
•Deltagande i fokus
•Historia, slöjd och konst som verktyg

Historia, slöjd och konst finns i alla samhällen och används på många olika sätt och för olika syften. Att arbeta med historia, konst och slöjd kräver därför medvetna ställningsstaganden. Sörmlands museums vision pekar ut riktningen för dessa för museet. Det innebär att museet ska ge perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.

Historien kan visa på mångfacetterade verkligheter, på hur olika processer formar oss idag och på hur vi alla är del i att skapa det som imorgon blir historia. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Även konsten kan väcka nya världar och idéer och ge oanade perspektiv. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten, empati och förståelse människor emellan. Dagens självklarheter och invanda föreställningar, normer och beteenden kan undersökas och ifrågasättas. Historien, slöjden och konsten kan också vara en källa till inspiration och något att ta avstamp ifrån i färden mot framtiden.

Vidga vyer och väcka engagemang

Med sina olika verksamhetsområden kan Sörmlands museum därför vidga vyer och väcka engagemang och inspirera till eftertanke, handling och kreativitet. Det gör museet genom en mångsidig, kunskapsrik och samtidsrelevant verksamhet med historia, konst och slöjd som både medel och fokus. Därför arbetar museet med alla sina verktyg kring frågor och teman som är angelägna idag och för framtiden, för dagens människor och samhälle.

Historia, kulturarv, konst och slöjd inte bara finns i alla samhällen, utan används för en mängd olika syften. Att aktivt och medvetet förhålla sig till de olika användningarna som finns i dagens samhälle är nödvändigt för museet. Det kan tex vara att motarbeta stereotypa och förenklade historiebilder eller exkluderande sätt att utnyttja historia, kulturarv, slöjd eller konst.

Människan i fokus

Sörmlands museum sätter alltid människan i fokus, såväl alla som finns här och nu, både i Sörmland och på andra håll, som de som funnits tidigare. Sörmlands museum ska rymma många perspektiv och röster, nutida och historiska. Bjuda in till delaktighet och bidra till mångfald. Det ska vara ett museum vilket människor känner är relevant och intressant att komma till, och där man känner sig inbjuden att delta och bidra.

Alla delar av museets, och museipersonalens, arbete syftar till att ge publik och deltagare kunskaper och upplevelser. Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt är därför en grundsten för all verksamhet och allt arbete i museet.

Bevara för att berätta

En annan grundsten är berättande. Museet bevarar för att berätta, för att vi alla i samhället ska kunna ta del av historien på levande, människonära och mångsidiga sätt. Därför finns museets samlingar, och därför arbetar museet med kulturmiljöer och landskap. Museet ska också vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade kulturarv, materiella såväl som immateriella. Museet arbetar därför med insamling, dokumentation, lätt tillgängliga och på olika sätt använda samlingar samt med rådgivning och information kring kulturmiljöer, hantverk och slöjd liksom med att ta väl hand om samlingarna och inspirera många att ta tillvara historia och kulturlandskap.

På olika arenor

Sörmlands museum ska finnas på olika platser och i olika sammanhang, på många olika arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. Att finnas på lätt tillgängliga, och gärna otraditionella, arenor, t ex utomhus och i offentlig miljö, är en tydlig ambition. Sörmlands museum ska finnas där människor finns likaväl som museets olika lokaler ska vara attraktiva mötesplatser för många människor och ge goda förutsättningar till möten mellan olika människor.

Mål och uppdrag konkretiseras i museets årliga verksamhetsplan.