Pressmeddelande -

Miljöjakten pågår för fullt

I samband med Världsmiljödagen den 5 juni lanserade Sörmlands Sparbank Miljöjakten. En tävling med syftet att uppmuntra individer till ett mer miljövänligt beteende för ett hållbarare Sörmland.

Miljöjakten är en uppmuntran till ett ändrat, eller redan invant, beteende som ger poäng i en tävling som pågår till sista augusti. Genom att ladda ner en applikation till en smart telefon kan man vara med att tävla och samla miljöpoäng. Sörmlands Sparbank avsätter lika många kronor som poäng till miljöfrämjande åtgärder/projekt i Sörmland, upp till en miljon kronor.

Varför gör Sörmlands Sparbank detta? ”Som miljöcertifierad sparbank ser vi det som en del i vårt uppdrag att arbeta för ett hållbarare Sörmland där vi var och en kan dra vårt strå till stacken. I samband med Världsmiljödagen har vi tidigare år manifesterat den, som till exempel att skänka cyklar till invånarna i vårt verksamhetsområde” säger Peter Öjdahl, miljöansvarig. ”Det är också kul att kunna använda den nya tekniken som nu finns på ett annorlunda sätt för att uppmuntra individer som verkligen bryr sig” tycker Peter.

”Som sparbank stannar alla vinster kvar här i Sörmland och en del av den går tillbaka till samhället där vi tror att den kan göra mest nytta. Utöver stöttning till skolorna, ungdomarna och näringslivet ser vi miljöfrågorna som mest prioriterade” säger Richard Caspary, marknadschef.

Hittills har alla som medverkat samlat ihop 285 650 poäng vilket ger lika många kronor för framtida miljösatsningar i Sörmland.

Här finns mer information om Sörmlands Sparbanks Miljöjakt: www.sormlandssparbank.se/miljojakten2011

För ytterligare frågor kontakta Richard Caspary, Marknadschef. Tel 070-51 75921.

Kategorier

  • miljö

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar helt lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåkers kommuner med totalt åtta kontor. Bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-årig historia.

All vår personal (totalt cirka 220 personer) finns i Sörmland, ledningen sitter i Sörmland och vi har alla specialister i Sörmland. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom verksamhetsområdet med en affärsvolym på cirka 30 miljarder kr.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till den bygd där banken finns.

Kontakter

Katarina Larsson

Presskontakt Pressansvarig 070-695 92 60

Liselott Florén

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 072-246 49 17