Gå direkt till innehåll
Sörmlands Sparbank vill ha rättslig prövning av tidigare vd Joacim Lindgren

Pressmeddelande -

Sörmlands Sparbank vill ha rättslig prövning av tidigare vd Joacim Lindgren

Vid ett extrainsatt styrelsemöte har Sörmlands Sparbank beslutat att begära överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen om grov trolöshet mot huvudman mot bankens tidigare verkställande direktör Joacim Lindgren.

Orsaken till styrelsens beslut att ta processen vidare är argumentationen i beslutet. Dels hänvisar åklagaren till otydligheter i bankens interna regler och kontroll vad gäller privata inköp. Dels menar åklagaren att den civilrättsliga förlikningen mellan banken och Joacim Lindgren gör att det straffrättsligt inte går att bevisa att banken lidit någon skada.

-Vi anser inte att de här argumenten är juridiskt hållbara. Brister i interna regler och kontroll gör ju inte att en anställd kan göra vilka privata inköp som helst. Och förlikning utesluter inte att ett brott har begåtts. Ekonomisk brottslighet kan inte läkas i efterhand genom att personen i fråga blir påkommen och delvis vill göra rätt för sig, säger Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseordförande för Sörmlands Sparbank.

Ekonomisk brottslighet är många gånger svårt att bevisa och i det här fallet har det också gått lång tid. Det råder dock ingen tvekan om att Joacim Lindgren systematiskt och över mycket lång tid gjort privata inköp på bankens bekostnad.

-Vi begär överprövning eftersom vi vill att åklagaren tittar på om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal om trolöshet mot huvudman. Att på juridiskt helt felaktiga grunder över huvud taget inte titta på bevisen, det kan vi inte slå oss till ro med, säger Birgitta Johansson-Hedberg.


Om Sörmlands Sparbank

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde, bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-årig historia.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället i Sörmland där banken finns.

Kontakter

Katarina Larsson

Presskontakt Pressansvarig 070-695 92 60
Liselott Florén

Liselott Florén

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 072-246 49 17

En lokal sparbank som arbetar för bygdens invånares, företagens och samhällets bästa.

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar helt lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåkers kommuner med totalt åtta kontor. Bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-årig historia.

All vår personal (totalt cirka 200 personer) finns i Sörmland, ledningen sitter i Sörmland och vi har alla specialister i Sörmland. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom verksamhetsområdet med en affärsvolym på cirka 42 miljarder kr.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till den bygd där banken finns.

Sörmlands Sparbank
Köpmangatan 11
641 30 Katrineholm