Pressmeddelande -

Åhus Hörsel & Konsult AB, väljer MedAKT journalsystem

Åhus Hörsel & Konsult AB, väljer journalsystemet MedAKT för sin klinik i Åhus.

MedAKT är utvecklat med den senaste tekniken och med ett modernt användargränssnitt.

MedAKT är uppbyggt i moduler och användaren använder enbart de delar som är tillämpliga för sitt eget ansvarsområde, andra delar kan gömmas undan.

Moduler i MedAKT: Kassamodul, Remisser, Socialstyrelsens diagnoskod, Frågeverktyg MedAKT Query, Meddelande/Påminnelser, Åtgärdskoder, E-recept, Import av labsvar, Audiometri och andra mätningar, Scanning, av t.ex remissvar, Webtidbok, Enkätfunktion.

SoftConsult i Lund AB har utvecklat journalsystemet MedAKT sedan 1996.

För mer information kontakta: Bengt Westeson

Länk till demo MedAKT journalsystem

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • medakt
  • journalsystem
  • softconsult

Kontakter

Bengt Westeson

Försäljningschef 046-13 69 10