Pressmeddelande -

Audionommottagningen i Landskrona AB väljer MedAKT

Audionommottagningen i Landskrona AB, väljer journalsystemet MedAKT för sin klinik i Landskrona.

MedAKT är utvecklat med den senaste tekniken och med ett modernt användargränssnitt.

MedAKT är uppbyggt i moduler och användaren använder enbart de delar som är tillämpliga för sitt eget ansvarsområde, andra delar kan gömmas undan.

Moduler i MedAKT: Kassamodul, Remisser, Socialstyrelsens diagnoskod, Frågeverktyg MedAKT Query, Meddelande/Påminnelser, Åtgärdskoder, E-recept, Import av labsvar, Audiometri och andra mätningar, Scanning, av t.ex remissvar, Webtidbok, Enkätfunktion.

SoftConsult i Lund AB har utvecklat journalsystemet MedAKT sedan 1996.

För mer information kontakta: Bengt Westeson


SoftConsult AB Tel. 046-13 69 10
Skiffervägen 23 Mob: 0703 - 13 69 17
224 78 LUND Fax. 046-13 00 45
mailto:bengt@softconsult.se
http://www.SoftConsult.se/medakt

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • medakt
  • softconsult
  • journalsystem

Kontakter

Bengt Westeson

Försäljningschef 046-13 69 10